OD 2010

Doświadczenie

WSPIERAMY KLIENTÓW W MINIMALIZOWANIU RYZYKA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, MAKSYMALIZJACJI ZYSKÓW I ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA
O nas Napisz do nas
o-nas

Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Łączymy wieloletnie doświadczenie w księgowości i specjalistyczną wiedzę z pasją kreowania bezpiecznych i efektownych rozwiązań prawnych.

Profesjonalizm

Kompleksowa obsługa w zakresie rozliczeń, doradztwa podatkowego, prowadzenia spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, a także zwrotem podatku z zagranicy i zasiłkami rodzinnymi z krajów UE.

Partnerstwo

Indywidualne podejście do współpracy, pomoc w budowie biznesu poprzez kompleksową obsługę księgową oraz doradztwo i opieka w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie

Profesjonalna pomoc, rzetelna obsługa oraz pełna poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych dla spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

Szanowni Państwo,
każdy z nas ma swoją dziedzinę życia, dzięki której wyraża siebie i swoje emocje oraz spostrzeżenia na otaczający nas świat.
Dla naszego zespołu I&F księgowość, podatki, finanse i rachunkowość nie są tylko liczbami i zapisami na kontach, a pieniądze za świadczone usługi nie stanowią celu, bo zawsze można je zarobić i równie szybko stracić.
Za każdą liczbą, zapisem księgowym, nóż sprawozdaniem kryją się przede wszystkim ludzie, którzy mają swoje zmartwienia, radości i potrzeby.
Dzięki naszej pasji przede wszystkim pracujemy dla siebie i dla naszych klientów, każdy znajdzie w nas wsparcie.
W ten właśnie sposób chcemy promować naszą księgowość i usługi.

Zapraszamy I&F!

counter
2817

wypitych kubków kawy 

127

współpracujących Klientów 

783

zakończonych projektów 

284

wygranych spraw 

nasza-oferta

Nasza oferta

Nasze standardy jakości stosujemy również w odniesieniu do usług, wiedzy i doradztwa. Wierzymy, że doświadczenie oraz pasja, z którą podchodzimy do wykonywania pracy zapewnią Państwu w pełni profesjonalną obsługę i zadowolenie z współpracy.

Księgi handlowe

– prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej

– prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT

– ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy

– sporządzanie zestawienia obrotów i sald na koniec miesiąca obrachunkowego, ustalanie stanu produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych

– prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia i inwestycji

– sporządzanie: sprawozdań dla celów statystycznych (GUS) oraz innych informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa

– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz ich dostarczanie do odpowiednich urzędów skarbowych (PIT CIT)

Obsługa kadrowo - płacowa

– przygotowywanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz z umowami cywilnoprawnymi:
zlecenia i umowy o dzieło

– zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych pracownika

– sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji: zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych, pomoc w obsłudze kont w serwisie ZUS (PUE, EPUAP)

– prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej dla każdego pracownika

– naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych

– naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych

– monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP, istnieje również możliwość monitorowania ważności polis ubezpieczeniowych, podpisanych umów i innych

– sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)

– sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i okresie zatrudnienia

– sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na życzenie Klienta

– prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

– przygotowywanie wniosków do rent i emerytur, wyliczenie kapitału początkowego, ustalenie stażu, pomoc w zebraniu dokumentacji  wskazującej przebyte okresy składkowe i nieskładkowe

Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń

– wypełnianie dokumentów rejestracyjnych do KRS

– prowadzenie ewidencji księgowej: analitycznej i syntetycznej

– sporządzanie sprawozdań do GUS i sprawozdań rocznych

Wnioski PFRON

– przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P)

– przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G)

– refundacja składek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)

Rozliczenia Projektów Unijnych

– rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu

– prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej projektu, a w tym ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych projektu, prowadzenie rejestru środków trwałych w projekcie, opisywanie faktur w tym dekretacja księgowa i wskazanie klasyfikacji budżetowej

– kontrola księgowanych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych

– sprawdzanie i podpisywanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym

Windykacja należności, analiza rozrachunków

– obsługujemy sprawy w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie a nasze wynagrodzenie w windykacji jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności

Księgi przychodów i rozchodów

– sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

– dekretowanie i dokonywanie zapisów księgowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych

– prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia i inwestycji

– prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT

– ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy – sporządzanie deklaracji podatkowych

– prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników

– sporządzanie rocznych zeznań podatkowych: krajowych i zagranicznych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– prowadzenie ewidencji przychodów, wyliczanie podatku

– rozliczanie podatku VAT

Inne

– zwrot VAT z wydatków związanych z budownictwem

– naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

– doradztwo z zakresu finansowego

– pozyskiwanie źródeł kapitału – leasing, kredyty bankowe

Bezpłatna pomoc i doradztwo w założeniu Firmy i wyborze formy opodatkowania!

Marzysz o własnej firmie, jednak nie jesteś pewien, czy poradzisz sobie z wypełnieniem wszystkich dokumentów? Zgłoś się do nas!

Razem z Tobą wybierzemy najkorzystniejszą formę opodatkowania, oraz wytłumaczymy wszystko co powinien wiedzieć młody przedsiębiorca.

Z A P R A S Z A M Y !

 

core-features

Cennik

Każdego klienta traktujemy z należytym szacunkiem, dlatego wycena usług świadczonych przez naszą Firmę dostosowywana jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od formy opodatkowania, ilości dokumentów i rodzaju prowadzonej działalności.

Napisz do nas!

W cenę naszych usług wliczony jest również pełen wgląd do wyników Państwa Firmy, dajemy również możliwość usługi prowadzenia elektronicznego archiwum dokumentów oraz elektronicznej teczki akt osobowych pracowników.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, wypełnij formularz. W odpowiedzi prześlemy pełną ofertę naszego biura. Zapraszamy również do oddziału naszej Kancelarii.

Masz pytanie nie związane z naszymi usługami?

Przejdź dalej

Temat

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Adres email

Forma prowadzonej działalności

Forma rozliczeń

Rodzaj prowadzonej działalności

Podatnik VAT

Liczba pracowników na umowę o pracę

Liczba pracowników na umowę o zlecenie

Przybliżona ilość dokumentów miesięcznie

Treść wiadomości

 

aktualnosci

Aktualności

Rodzina 500 plus dla rodzin pracujących za granicą

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. W związku z tym, jeśli rodzina pobiera świadczenie o podobnym charakterze w innym kraju nie może pobierać świadczenia w Polsce,  za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek

Read More

Od stycznia tylko jeden przelew do ZUS

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która pozwala na opłacanie składek przekazywanych do ZUS-u na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej. Przypomnijmy, iż zmienione przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakładają na ZUS obowiązek wygenerowania indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego przedsiębiorcy w Polsce. Dotychczas, wszyscy płatnicy składek przelewali daniny na rzecz ZUS

Read More

Zwolnienie podmiotowe w VAT – wybór i zasady

Wybór zwolnienia podmiotowego to prawo a nie obowiązek podatnika. Jeżeli uzna on, że nie jest to dla niego korzystne - nie musi wybrać tego zwolnienia.   Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Read More
www.ifksiegowosc.com

Napisz do nas…
Wyślij
cytaty-na-stronie
 • “Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.”

  Albert Einstein
 • “Inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy.”

  Milton Friedman
 • “Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw.”

  Arystoteles
 • “Poglądy rządu na gospodarkę można podsumować krótko: jeśli to żyje, opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia.”

  Ronald Reagan
 • “Menedżerowie mają rozwiązanie dla każdego problemu. Urzędnik ma problem z każdym rozwiązaniem.”

  Guenter Hartkopf
 • “Polityka to sztuka ciągłego wynajdywania uzasadnień dla nowych podatków.”

  Harold Nahr
 • “Dla ministra finansów najbardziej miękką pościelą jest twarda waluta.”

  Antoine Pinay
 • “Podatek dochodowy zmusił do kłamstw więcej ludzi niż złoto.”

  Will Rogers
 • “Największy problem z progresją podatkową jest to, iż uwierzono w jej naukowe uzasadnienie. Tymczasem żadne takie naukowe uzasadnienie nie istnieje.”

  Friedrich von Hayek

 

 

 

dokumenty-do-pobrania

Dokumenty do pobrania

Przydatne dokumenty do pobrania.

Dokumentacja kadrowo – płacowa

Kwestionariusz Osobowy

Skierowanie pracownika na badania lekarskie

Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe

Oświadczenie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem

Lista Obecności

Wniosek o urlop

Zgłoszenie członków rodziny do ZUS

PIT 2

Druki ZUS 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS-EWN

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Zaświadczenie płatnika składek ZUS-Z3

 

Druki Rejestracyjne 

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujacych i miejscu ich używania

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujacych i miejscu ich używania

Oświadczenie w zakresie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym

VAT-R

przydatne-linki

Przydatne linki

Dla Państwa wygody umieściliśmy tutaj specjalną zakładkę, która pozwoli na bieżąco monitorować najważniejsze informacje oraz da dostęp do dokumentów przydatnych w każdej działalności.

Znajdą tutaj Państwo numery kont bankowych urzędów, aktualne wskaźniki i stawki, harmonogram ważnych terminów itp.

WSKAŹNIKI

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019:

Podstawa wymiaru składek społecznych:

2 859,00 zł

Podstawa wymiaru składek zdrowotnych:

3803,56 zł

Składka zdrowotna 9%:

342,32 zł

Składka zdrowotna 7,75%:

294,78 zł

Razem składki ZUS (z chorobowym):

1316,97 zł

Razem składki ZUS (bez chorobowego):

1246,92 zł

Minimalne wynagrodzenie:

2250,00 zł

Kwota 30% wynagrodzenia:

555,00 zł

Podstawa wymiaru społecznych: 

2433,00 zł

Podstawa wymiaru zdrowotnych: 

3210,60 zł

Suma społecznych z chorobowym: 

772,96 zł

Suma społecznych bez chorobowego: 

713,35 zł

NR KONT ZUS

swój indywidualny nr rachunku sprawdź pod linkiem:

https://www.eskladka.pl/Home

LISTA KONT

URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE

CIT 

53 1010 1371 0003 4522 2100 0000

PIT 

50 1010 1371 0034 5222 3000 000

VAT 

03 1010 1371 0003 4522 2200 0000

URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU

CIT 

15 1010 1371 0029 7422 2100 0000

PIT 

12 1010 1371 0029 7422 2300 0000

VAT 

62 1010 1371 0029 7422 2200 0000

URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU

CIT 

52 1010 1401 0052 9422 2100 0000

PIT 

49 1010 1401 0052 9422 2300 0000

VAT 

02 1010 1401 0052 9422 2200 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE TERMINY

Do 7 każdego miesiąca

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Do 10 każdego miesiąca

wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc dla osób fizycznych (w tym przedsiębiorców) płacących składki wyłącznie za siebie.

Do 15 każdego miesiąca

wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc dla pozostałych płatników

Do 20 każdego miesiąca

wpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2),
wpłata kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń -PIT-4R,
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-8AR;
wpłata na PFRON

Do 20 stycznia

złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na nowy rok podatkowy.

Do 25 każdego miesiąca

wpłata podatku VAT-7 za poprzedni miesiąc

Do 25 stycznia, kwietnia, lipca, września

wpłata podatku VAT-7 za poszczególne: I, II, III, IV kwartały roku.

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Do 31 marca roku następującego po roku podatkowym

Termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D. Jeśli dodatkowo sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i zatwierdzone wysyłamy je do urzędu razem z wyżej wymienioną deklaracją.
31 marca to ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego. Na jego zatwierdzenie przez właściwe władze organizacji jest 6 miesięcy od zakończenia roku. Tak zatwierdzone sprawozdanie przekazujemy do urzędu skarbowego – w terminie 10 dni od daty tego zatwierdzenia.

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

 

 

 

mapa

[view_maps]

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!