Styczeń 2015 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI KROK PO KROKU

Rejestracja w Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEiDG

We wniosku CEiDG oprócz danych osobowych należy wpisać jaką formę opodatkowania wybieramy na dany rok kalendarzowy.

Do wyboru mamy:
– podatek na zasadach ogólnych,
– podatek liniowy,
– podatek zryczałtowany,
– karta podatkowa.
Ponadto musimy zdecydować się na formę opłacania zaliczek:
– miesięcznie,
– kwartalnie.
Jest to bardzo ważna decyzja – wszystkie dochody osiągnięte w danym roku łączą się, w związku z tym może okazać się, że wybór niewłaściwej formy opodatkowania będzie wiązał się z opłacaniem wyższych zaliczek na podatek dochodowy niż była taka konieczność. Jeżeli masz pytanie związane z wyborem formy opodatkowania skorzystaj z naszego formularza, opisz krótko rodzaj działalności a my pomożemy w wyborze najkorzystniejszego wariantu.

Rejestracja w Urzędzie Gminy – VAT R

Nie każda działalność musi być zarejestrowana jako podatnik VAT od pierwszego dnia działalności. Jednakże większość podlega obowiązku zgłoszenia się do VAT-u. W 2015 nie ponosimy już z tego tytułu żadnych opłat. W ubiegłym roku, chcąc zostać czynnym podatnikiem podatku VAT musieliśmy uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Rejestracja w ZUS

Również w ZUS-ie mamy do wyboru kilka opcji:
ZUS preferencyjny – dla osób otwierających pierwszą działalność gospodarczą przysługuje nam ZUS preferencyjny czyli obniżony wymiar podstawy składek przez 2 lata.
ZUS pełny – dla osób nie mogących skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia.
dobrowolne chorobowe – do wyboru.
Zgłoszenie w ZUS tylko do składki zdrowotnej – dla osób prowadzących działalność gospodarczą i pracujących na etatcie, ale osiągających minimum najniższe wynagrodzenie ze stosunku pracy.

KASY FISKALNE

Od 2015 roku więcej przedsiębiorców będzie musiało zastosować kasę fiskalną.W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 04/11/2014 w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, rozszerzył się katalog usług, które będą podlegały obowiązkowo zakupieniu kasy fiskalnej.

Od 1 stycznia 2015 kasa fiskalna musi być obowiązkowym wyposażeniem firm
(niezależnie od osiągniętego obrotu):

1. realizujących dostawy:
gazu płynnego,
części do silników,
silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
nadwozi do pojazdów silnikowych,
przyczep i naczep: kontenerów,
części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,
perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów;

2. świadczących usługi:
przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
w zakresie wymiany opon lub kół,
w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów.

Niestety od 2015 roku zmianie uległ również załącznik, w którym wymienione zostały czynności zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W rozporządzeniu nie znajdziemy już zwolnienia dotyczącego liczby świadczonych usług oraz liczby odbiorców.

Limit kas fiskalnych pozostanie na bez zmiennym poziomie 20 000 zł.

 

 

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA – 20 STYCZEŃ

Jeśli podatnik prowadzi już działalność gospodarczą ustawa przewiduje możliwość zmiany przyjętej uprzednio formy opodatkowania w nowym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem złożenia do dnia 20 stycznia odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.  Należy podkreślić, że termin ten jest nieprzekraczalny.
Poza wymienioną wyżej sytuacją  w zasadzie nie ma możliwości dokonania zmiany sposobu obliczania podatku.

Wyróżnić możemy 4 rodzaje formy opodatkowania:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (na chwilę obecną 18, 32 procent)
  • Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku (tzw. podatek liniowy – 19 procent)
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Karta podatkowa

Spóźnienie się ze złożeniem oświadczenia nawet o jeden dzień skutkować będzie, że Urząd Skarbowy nie przyjmie zmiany i cały rok będziemy musieli rozliczać się tak jak w poprzednim roku.

Więc do dzieła!

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!