Sierpień 2015 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Lipcowe zmiany w deklaracji VAT-7

Przypominamy, że Minister Finansów wprowadził nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Jest to już piętnasta wersja deklaracji.

Nowe formularze obowiązują od lipca 2015 roku, jednak co do zasady, stare formularze mogą być nadal stosowane do końca 2015 roku.
Z czternastej wersji dokumentu nie mogą jednak stosować przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których podatnikiem jest nabywca ( odwrotne obciążenie ). Ma to związek z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług.

W nowych formularzach pojawiły się nowe pozycje w części C. Wiersz nr 11 został rozbity na wiersze 11 i 12, a z kolei poprzedni wiersz nr 12 rozbito na wiersze 13,14 i 15.
Warto zauważyć, że w części D zniknęła pozycja 38 – korekta ze spisu natury, jednak pojawiła się dodatkowa pozycja w części D3 – pozycja 47.

Poniżej zamieszczamy nową wersję deklaracji.

DEKLARACJA VAT-7 (15)

KONIEC PAPIEROWYCH L4 – ISTNIEJĄ JEDNAK WYJĄTKI…

Obecnie lekarz wystawia zwolnienie lekarskie w formie papierowej. W następnej kolejności chory w ciągu 7 dni ma obowiązek dostarczenia L-4 pracodawcy, a jeśli chory jest przedsiębiorcą – bezpośrednio do ZUS.
Główny powód zmian dotyczących przepisów o zwolnieniach lekarskich to brak możliwości kontroli zwolnień wystawionych na krótkie okresy – zanim papierowe L-4 dotrze do placówki ZUS termin zwolnienia zazwyczaj mija.

Nowy system, który będzie funkcjonował od 1 stycznia 2016 roku, będzie polegał na tym, że lekarz wystawiać będzie zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej, co za tym idzie – zwolnienie natychmiast dotrze do jednostki ZUS, a w związku z tym ZUS będzie mógł natychmiast wysłać swoich kontrolerów pod odpowiedni adres.
Warto jednak wspomnieć o okresie przejściowym, który będzie trwał do końca 2017 roku.
Elektroniczne zwolnienia wymagają od lekarza, ZUS-u i płatnika składek dostępu do systemu informatycznego ZUS. Natomiast obowiązek posiadania takiego profilu mają jednak tylko ci płatnicy, którzy zatrudniają przynajmniej 5 pracowników, a przedsiębiorcy zatrudniający mniejszą ilość osób nie są zobowiązani do posiadania takiego profilu. Co za tym idzie… Pracownicy takich osób będą otrzymywać nadal zwolnienia w formie papierowej. Zważywszy na to, że ok. 40 % wszystkich zatrudnionych pracuje w małych firmach, a około 2 miliony przedsiębiorców to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – nowe przepisy wprowadzają okres przejściowy, w trakcie którego lekarze wystawiać będą L-4 na starych zasadach. Z tego powodu nowy system wystawiania zwolnień będzie tak na prawdę obowiązywał od 1 stycznia 2018 roku.

Ale uwaga ! Okazuje się, że nawet po tym terminie ustawa wprowadza ciekawy wyjątek – przepisy dopuszczają opóźnienie w przekazaniu zwolnienia do systemu ZUS przez lekarza. Dotyczy to gabinetów lekarskich, które nie posiadają dostępu do Internetu ( a nie ukrywajmy – takie gabinety lekarskie są popularniejsze od tych, które Internet posiadają ). W takim wypadku lekarz może przekazać zwolnienie do ZUS z 3-dniowym opóźnieniem ( zgodnie z przepisami ), jednak w praktyce czas otrzymania L-4 przez ZUS może opóźnić się nawet do tygodnia. Dlaczego? Podajemy przykład.
Pacjent w poniedziałek zgłasza się do lekarza. Ten wystawia mu zwolnienie na okres od poniedziałku do niedzieli. Ma 3 dni na przekazanie zwolnienia do ZUS – robi to w czwartek po południu, a ponieważ są to godziny, po których pracownicy ZUS już nie pracują – ZUS otrzymuje takie zwolnienie w piątek rano. Znając szybkość załatwiania spraw przez placówkę ZUS prawdopodobnie żadnemu kontrolerowi nie będzie chciało się już podejmować kontroli w piątkowe popołudnie – a L-4 kończy się w niedziele – a to przecież weekend. Krótkie okresy zwolnień najprawdopodobniej kontroli się nie doczekają.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!