Wrzesień 2015 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Już jutro rusza NARODOWA Loteria Paragonowa. Nagrody wygrać może każdy.

Ministerstwo Finansów zorganizowało loterię, w której do wygrania są cenne nagrody – tablety, laptopy i samochody: raz w miesiącu będzie można wylosować samochód Opel Astra, a raz na kwartał – Opel Insignia.

Jaki cel towarzyszy pomysłowi Ministerstwa?

Otóż loteria ma zachęcić Polaków do wydawania i brania paragonów fiskalnych, co ma ich uświadomić, jak ważną i dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym. Pomoże to również w dochodzeniu spraw przez klienta w sprawach problemowych, a także uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. Zdaniem Ministerstwa pozwoli to na lepsze funkcjonowanie kraju, finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.

Co musisz zrobić ,aby wziąć udział w loterii?

1. Dokonujesz zakupu ( nie tylko w sklepie, ale także w innych miejscach takich jak bar, restauracja czy fryzjer ) za minimum 10 zł i OBOWIĄZKOWO zabierasz ze sobą paragon.
2. Rejestrujesz paragon na stronie internetowej ( strona i regulamin zostaną udostępnione jutro – podamy je również na naszym blogu ).
3. Czekasz na losowanie i wygrywasz ( tego Ci życzymy ).

Jedynym warunkiem jest osiągnięcie pełnoletności.

Tego typu loterie zostały zorganizowane już wcześniej w innych państwach i zostały bardzo przyjaźnie przyjęte. A jak będzie u nas?

Obserwuj naszego bloga – na pewno podzielimy się kolejnymi informacjami w tym temacie.

 

I&F

Dzienny koszt posiłku dla pracownika ZUS to 55,60 zł

Burzliwym tematem dla Polków jest ostatnio sprawa ogłoszenia przetargu na usługi gastronomiczne przez szczeciński oddział ZUS. Wyżywienie obejmuje trzy posiłki – śniadanie, obiad i kolację. Miły gest ze strony pracodawcy, jednak w tym przypadku pracodawcą jest publiczny urząd, a koszt posiłków ponoszą … podatnicy.

Zamówienie obejmuje posiłki dla 12 500 osób. Przetarg posiada zapis dotyczący warunku zatrudnienia na pełen etat szefa kuchni oraz trzech osób, które będą świadczyły usługi gastronomiczne w wymiarze przynajmniej ½ etatu. Te cztery osoby mają podlegać kierownictwu ZUS.

Specyfikacja przetargu zawiera również wartość zamówienia, która opiewa na 565 000 zł netto, czyli 694 950 zł brutto.

Pozostawmy już sam fakt pokrywania kosztów wyżywienia pracowników ZUS z kieszeni podatników. Przykrym staje się fakt, że wyżywienie wspomnianych pracowników to koszt ponad 55 zł dziennie, przy czym dzienna stawka wyżywienia w polskich szpitalach wynosi zaledwie 9 zł, a w domach dziecka – 7 zł. Wnioski nasuwają się same.

 

 


 

Źródło: http://zus.pox.pl/

Stała praca dla bezrobotnych osób poniżej 30. roku życia

Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30.roku życia. Koszty refundacji mają być finansowane z Funduszu Pracy. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 3 mld złotych rozdysponowanych na poszczególne województwa.

Pracodawcy będą mogli liczyć na dopłatę przez 12 miesięcy. Warunki, jakie musi spełniać pracownik to posiadanie skierowania z Urzędu Pracy oraz nieprzekroczenie 30.roku życia. Z kolei pracodawca, chcący skorzystać z refundacji, przez ostatnie 6 miesięcy nie będzie mógł odnotować żadnych zwolnień – chodzi o zabezpieczenie dotychczas zatrudnionych pracowników przed zwolnieniami spowodowanymi chęcią zatrudnienia osób objętych refundacją z Funduszu Pracy. Dopłata do wynagrodzenia obejmować będzie najniższe wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Co ważne, pierwszeństwo w uzyskaniu refundacji będą mieli pracownicy, którzy podejmują po raz pierwszy w życiu zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Po upływie wspomnianych 12 miesięcy obowiązkiem pracodawcy będzie zatrudnienie pracownika na kolejny rok na własny koszt.

W razie wątpliwości zamieszczamy poniżej projekt wspomnianej ustawy, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat.

Projekt zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

I&F

 

Źródło: www.tvn24bis.pl

Okres archiwizacji wydruków z kasy fiskalnej

Z art. 112 ustawy o VAT wynika, że podatnicy są zobowiązani do przechowywania ewidencji sprzedaży VAT do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Fiskus przez okres pięciu lat może skontrolować podatnika. W ostatnim czasie na rynku dominują kasy fiskalne z opcją zapisu kopii dokumentów kasowych, więc nikt nie będzie mógł tłumaczyć się trudnościami w przechowywaniu kopii, czy też nieczytelnym, bądź wyblakłym wydrukiem. Kontrolowany podatnik ma obowiązek przedłożenia wydruku raportu dobowego z każdego dnia, w którym sprzedaż wystąpiła.

Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy nabywców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Tylko wtedy sprzedawca jest w stanie udokumentować swoją sprzedaż.

I&F

Nowe formularze rozliczeniowe zryczałtowanego PIT

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy PIT-28, PIT- 16A, PIT -19A, PIT -28/A, PIT -28/B, PIT/O i PIT/D.

Zmiany w dokumentach spowodowane są wprowadzeniem dwuprocentowej stawki ryczałtu dla rolników sprzedających przetworzone wyroby takie jak, np. wędliny, sery, ciasta, dżemy. Przychody z tego tytułu będą przychodami z innych źródeł.
Prowadzenie ewidencji sprzedaży, prowadzenie handlu w miejscu wytwarzania produktów, bądź na targowiskach, nie prowadzenie działalności gospodarczej, nie przekroczenie 150 tys. zł przychodu w roku poprzednim to warunki, jakie musi spełnić rolnik chcący skorzystać z preferencji. Zmiany te będą obowiązywać od 2016 roku.

Termin składania wniosku o zwrot VAT

30 września mija termin składania wniosku o zwrot podatku VAT od wartości dodanej, zapłaconego w innym państwie członkowskim UE w roku 2014.

 

Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na formularzu VAT-REF oznaczonym symbolem (3) za pośrednictwem strony www.finanse.mf.gov.pl – Portal podatkowy – e-deklaracje. Wymagane jest zabezpieczenie formularza podpisem kwalifikowanym.
Warto wspomnieć, że do składanych wniosków za 2014 rok będą obowiązywały przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2015 roku, stąd obowiązujący formularz to ten z symbolem (3). Kolejny – z symbolem (4) będzie obowiązywał za zwrot VAT za 2015 rok.

 

I&F

Obniżenie wieku emerytalnego

21 września 2015 roku prezydent Andrzej Duda złożył projekt ustawy dotyczący obniżenia wieku emerytalnego. Zgodnie z nim ma przywrócić stare zasady momentu przejścia na emeryturę do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 

Jest to realizacja jednej z przedwyborczych obietnic obecnego prezydenta. Co więcej, po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby czujące się na siłach do pracy będą miały możliwość jej kontynuowania. Co miałaby przynieść zmiana? Na pewno większe koszty, albowiem powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy to około 400 mld złotych kosztu dla państwa. Ponadto zmniejszyłaby się realna wysokość emerytur.

Pojawiają się już pierwsze opinie negujące spełnianą obietnicę prezydenta, albowiem projekt złożony przez Andrzeja Dudę będzie jeszcze rozpatrywany przez obecny skład parlamentarny, a jak wiemy kadencja Sejmu zbliża się ku końcowi, a takie projekty wymagają półrocznego przygotowania Sejmu. W związku z tym prezydent oświadczył, że jeśli projekt nie dojdzie do skutku to przedłoży ponownie dokument przed nowo wybranym składem parlamentu.

I&F

Wysokość składek ZUS dla nowych przedsiębiorców

Preferencyjne składki ZUS przysługują osobom, które prowadzą działalność krócej niż 2 lata. Ich wysokość zmienia się jednak i zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2016 roku

W związku z podwyższeniem płacy minimalnej od 1 stycznia 2016 roku wzrosną również ulgowe składki ZUS. Podstawę ich wyliczania stanowi 30 % minimalnego wynagrodzenia. Od nowego roku podstawa ich wymiaru wzrośnie zatem z 525,00 zł do 555,00 zł. Nowe minimalne składki ZUS wyniosą odpowiednio:

- Składka emerytalna : 108,34 zł,
– Składka rentowa: 44,40 zł,
– Składka chorobowa: 13,60 zł,
– Składka wypadkowa: 9,99 zł.

 

Wysokość składek ZUS na 2016 rok dla przedsiębiorców

Łącznie bez składki zdrowotnej nowi przedsiębiorcy zapłacą do ZUS 176,33 zł. Wysokość składki zdrowotnej liczona jest inaczej i dlatego jej kwotę poznamy pod koniec roku. Obecnie odprowadza się kwotę 279,41 zł , a od 2016 roku przedsiębiorcy na pewno zapłacą więcej.

I&F

Znamy wysokość składek ZUS na 2016 rok

Oficjalne wysokości składek odprowadzonych do ZUS w 2016 roku poznamy w grudniu b.r. Zaglądając jednak do nowej ustawy budżetowej możemy już dziś poznać przeciętne wynagrodzenie miesięczne na przyszły rok, a właśnie ta wartość stanowi podstawę wymiaru składek ZUS. Prognozy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 zapowiadają wzrost w stosunku do bieżącego roku z poziomu 3959,00 zł do 4055,00 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60 % tej kwoty, czyli 2433,00 zł.
Obliczając na tej podstawie minimalne wysokości składek będą wynosiły odpowiednio:

-składka emerytalna – 474,92 zł
– składka rentowa – 194,64 zł
– składka chorobowa – 59,61 zł
– składka wypadkowa – 43,79 zł
– Fundusz Pracy – 59,61 zł

Łączne składki ZUS bez składki zdrowotnej będą wynosić 832,57 zł, czyli wzrosną w stosunku do 2015 roku o 19,70 zł, czyli 2,4 %. Biorąc pod uwagę wzrost składki zdrowotnej z lat poprzednich możemy założyć, że będzie ona wynosić około 288 zł. Wraz ze składką zdrowotną wartość kwoty odprowadzanej w roku 2016 wyniesie około 1120 zł miesięcznie.

I&F

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!