Październik 2015 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Wzrost dodatków do zasiłku rodzinnego

Od 1 listopada 2015 r. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ponadto wyższy będzie zasiłek rodzinny oraz dodatki, m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

O wzroście wysokości zasiłku rodzinnego oraz etapach ich wprowadzania pisaliśmy w artykule „Progi dochodowe zasiłków rodzinnych wyższe o nawet 180 złotych” (Kliknij, aby przeczytać) .

Z kolei jeśli chodzi o dodatki do zasiłku rodzinnego ich wzrost kształtuje się następująco:
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego – z 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– do 5. roku życia wzrośnie z 60 zł do 80 zł;
– powyżej 5. roku życia – z 80 zł do 100 zł;
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 90 zł do 105 zł;
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – wzrośnie z 50 zł do kwoty 63 zł,
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

Jeśli chodzi o kryterium dochodowe warto wspomnieć, że bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

I&F


Źródło: http://inforrb.pl/

Co z kwotą wolną od podatku po orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ?

W dniu wczorajszym ( 28.10.2015 r.) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota wolna od podatku, która od 8 lat nie została w Polsce podniesiona jest niezgodna z Konstytucją.

 

O tym, jak kwota wolna od poatku wpływa na „poprawę” życia obywateli pisaliśmy w artykule :

Minimum egzystencjalne Polaków opodatkowane również w 2016 roku.

Polecamy ten artykuł, aby prawidłowo zrozumieć problem zauważony przez Trybunał Konstytucyjny, który przyznał rację Rzecznikowi Praw Obywatelskich i wszystkim tym, którzy nie godzili się na pozostawienie kwoty wolnej na poziomie niższym niż w krajach trzeciego świata. Według Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące kwoty wolnej są niezgodne z Konstytucją RP. Trybunał orzekł, iż:

„Art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu wyroku, Trybunał wskazał, iż:

„Obowiązkiem państwa jest pozostawienie dochodu podatnikowi bez obciążania go podatkiem, w zakresie w jakim jest to niezbędne do stworzenia minimalnych warunków godnej egzystencji człowieka. Dopiero dochód przekraczający tę kwotę powinien podlegać opodatkowaniu. (…) Tak pojmowane minimum egzystencji ma rangę wartości konstytucyjnej. Nie powinno być opodatkowane to, co jest niezbędne do stworzenia warunków do godnej egzystencji.”

W uzasadnieniu Trybunał zaznaczył, iż brak mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej przez ostatnie lata, przy jednoczesnym ubytku wartości pieniądza, „oznacza w rzeczywistości jej pomniejszanie lub w istocie odbieranie znaczenia tej kategorii”.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zgłoszenie projektu ustawy odnośnie podniesienia kwoty wolnej od podatku jeszcze w tym roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydenta, kwota wolna miałaby wzrosnąć do poziomu 8 tys. zł.

I&F


Źródło: http://inforrb.pl/

Korekta deklaracji VAT bez uzasadnienia

Od nowego roku nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje składnie korekty deklaracji VAT bez uzasadnienia. Urząd Skarbowy może jednak wezwać podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. W przypadku braku odzewu na wezwanie , organ rozpocznie postępowanie wyjaśniające, a także wyda decyzję, która określi prawidłową wysokość zobowiązania. Według wielu osób postępowanie takie utrudnia i wydłuża procedurę składania deklaracji. Nowe przepisy przewidują jednak możliwość dołączenia uzasadnienia, nie będzie to jednak obowiązkiem podatnika.

WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy składamy korektę deklaracji podatkowej?
W przypadku błędnego podnia informacji w deklaracji podatnik ma obowiązek złożenia korekty. Błędy mogą wystąpić na dwóch płaszczyznach:
1. Błędy formalne – nie mają one wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwoty zwrotu, ale może utrudnić identyfikację podatnika (na przykład gdy nie uzupełni on poprawnie deklaracji lub nie złoży pod nią podpisu),
2. Błędy rachunkowe – mogą powodować poważniejsze konsekwencje, gdyż wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego, kwotę przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwotę zwrotu podatku.

Kiedy złożenie korekty nie przyniesie żadnych konsekwencji ?
Jeśli podatnik szybko i dobrowolnie dokona korekty deklaracji i wraz z nią dokona zapłaty ewentualnego zobowiązania, nie poniesie kary za przestępstwo skarbowe.

Kiedy nie można złożyć korekty?
Złożenie korekty deklaracji nie będzie skuteczne, gdy podatnik złoży ją podczas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej za okres, którego dotyczy kontrola. Bez przeszkód może składać korekty za okresy niekontrolowane.

Jak było i będzie do końca 2015 roku ?
Art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej mówi, że korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem. To właśnie ono decyduje o tym, czy deklaracja zostanie skorygowana – podatnik musi wyjaśnić, dlaczego w deklaracji pierwotnej znalazły się błędy. Przedsiębiorca może także skorygować deklarację już skorygowaną.

W nowelizacji Ordynacji podatkowej zrezygnowano z obowiązkowego uzasadniania korekty ze względu na trudności w wyegzekwowaniu go od składających korektę podatników.

 

 

I&F


Źródło: http://www.infor.pl/

Pieniądze na szkolenia dla wszystkich pracowników od 2016 r.

Od początku 2016 przewiduje się, że właściciele firm będą mogli uzyskać środki na rozwój kariery pracownika bez względu na wiek – jak dotąd środki takie mogli pozyskać pracodawcy dla osób powyżej 45. roku życia.

– Plany przewidują, że od przyszłego roku kryterium wieku ma zniknąć – informuje Grzegorz Tokarski, członek Rady Rynku Pracy, Wiceprezes Zarządu Krajowego Centrum Pracy. – Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych dniach.


Mikrofirmy, których właściciele stwierdzą, że im pracownikom brak kompetencji będą mogli pozyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 100 % wartości szkolenia – górna granica dofinansowania to 11 000 zł. Sfinansować można będzie studia, warsztaty i wszelkiego typu szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników. Nie ma przy tym ograniczeń dotyczących branż czy rodzajów szkoleń.

Na ten cel ma zostać przeznaczone 200 mln złotych.

To pokaźna kwota i warto z tych funduszy korzystać – dodaje Grzegorz Tokarski. Zauważa też, że to jedyne pieniądze, jakie przeznaczone są na podnoszenie kompetencji zawodowych osób, które już pracują, a nie bezrobotnych, którzy dopiero poszukują zajęcia. – Bezrobocie spadło do jednej cyfry, a w przyszłym roku będzie dalej spadać. W niektórych częściach kraju już teraz brakuje rąk do pracy. Z drugiej strony pracodawcy zwracają uwagę na fakt, że pracownikom brakuje czasem kompetencji. Trzeba to zmienić i te fundusze służą właśnie do tego.


Źródło: http://inforrb.pl/

Obietnice PiS – co czeka Polskę po wyborach.

Zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych to dobry moment na wspomnienie o ich rzekomych obietnicach.

„PiS ma rozległe plany wydatkowe, które zawierają m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, dodatkowe świadczenia dla rodziców wychowujących dzieci , czy zwiększenie dotacji dla górnictwa” – pisze S&P.

1.Zmiany w CIT

PiS zapowiedziało wprowadzenie 15 %  stawki CIT dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem równym średniej krajowej. Koszt to 1,3 mld zł rocznie.

2.Mniejszy VAT, zmiany w PIT

Prawo i Sprawiedliwość obiecało również obniżenie podatku VAT z 23 do 22 proc., a także wprowadzenie trzeciej stawki w podatku PIT – 39 proc. od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie.

3. Finansowanie z NBP i stopy procentowe

Niskie stopy procentowe oraz zasilenie banków tanimi pożyczkami z NBP, co umożliwi przedsiębiorcom inwestowanie.

4. 500 zł na dziecko

PiS chce również wprowadzić program, w ramach którego rodzina dostanie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko. Wsparcie finansowe dla rodzin ma kosztować budżet państwa 19,3 mld złotych rocznie.

5. Podatek bankowy i od hipermarketów

PiS mówił również o wprowadzeniu nowego podatku od kapitału bankowego. Nieoficjalnie mówiło się o stawce 0,39 proc. Partia chciała również opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe – podatek – 0,5 – 2 proc. w zależności od obrotu. Przychody z tego tytułu mają osiągnąć łącznie wysokość 8 mld zł.

6. Mniej umów śmieciowych

PiS przed wyborami obiecywał również zmniejszenie udziału umów na czas określony i cywilnoprawny. Pracodawcy będą mogli natomiast liczyć na ulgi podatkowe w przypadku zatrudniania osób młodych.

7. Kwota wolna od podatku

Kolejną z obietnic PiS było podwyższenie poziomu kwoty wolnej od podatku – co roku co jedną dziesiątą do ok. 8000 zł rocznie. Kosztowałoby to budżet 16 mld zł rocznie.

8. Płaca minimalna

12 złotych brutto za godzinę – taka stawka miałaby obowiązywać tylko w umowach zlecenie.

9. Obniżenie wieku emerytalnego

Przywrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego: dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat.

10. Lepsza ściągalność

PiS obiecywał uściślenie prawa podatkowego i reorganizację służb skarbowych tak, aby więcej firm płaciło podatki w Polsce i nie wyprowadzało zysków do tzw. rajów podatkowych. Zdaniem PiS przyniesie to 15 mld zł przychodu rocznie.

11. Darmowe leki

Prawo i Sprawiedliwość obiecało również wprowadzenie darmowych leków dla osób starszych. Według wyliczeń będzie to kosztowało 100 mln zł rocznie.

12. Energetyka

Według planów partii Jarosława Kaczyńskiego fundamentem dla energetyki ma być polski węgiel, a rząd Beaty Szydło ma konsekwentnie inwestować w górnictwo, aby branża stała się dochodowa. Kandydatka tej partii na premiera zapowiedziała również likwidację podatku od kopalń oraz zniesienie podatku miedziowego.

13. Mieszkalnictwo

PiS zapowiadał również budowę mieszkań pod wynajem. W ramach czynszu, w długim okresie, będzie spłacany również kredyt. Jarosław Kaczyński obiecał również, że gdy jego partia przejmie władzę, to mieszkania będą tańsze. Cena metra kwadratowego takich nieruchomości ma obniżyć się do średnio 2,5 tys. zł.

Sondaże pokazują, że PiS z poparciem 38 proc. wyborców zwyciężyło w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Co za tym idzie partia ta prawdopodobnie będzie mogła samodzielnie sformować rząd. Czy skoro nie będą mieli przeszkód w realizacji obietnic to można wierzyć, że zostaną spełnione? O tym przekonamy się przez najbliższy czas.

PRZEDSIĘBIORCZYM MATKOM STOP

Matki prowadzące działalność gospodarczą już nie będą mogły liczyć na dotychczasowy wysoki zasiłek macierzyński.

Rząd zdecydował się drastycznie zmniejszyć jego wysokość do kwoty 17,77 zł. Głównym powodem tych zmian są podejrzenia wyłudzeń wysokich świadczeń z ZUS.

W chwili obecnej warunkiem otrzymania zasiłku w wysokości 6 tys. zł miesięcznie, jest jednokrotne opłacenie najwyższych składek ZUS (ok. 3,7 zł ). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało, że należy to zmienić. Po dwóch latach pracy nad projektem zmian, Sejm jednogłośnie zagłosował za ich wprowadzeniem. Według nowego prawa, kobieta, która prowadzi działalność przez okres krótszy niż dwa lata, będzie otrzymywała zasiłek w kwocie 17,77 zł. Zmiany będą obowiązywały od 1 listopada.

Ministerstwo wyjaśnia, że urodzenie dziecka po tym terminie, przez kobietę prowadzącą działalność gospodarczą krócej niż dwa lata i korzystającą z preferencyjnej składki ZUS, uprawni do otrzymania zasiłku w wysokości 297,18 zł. Jednak od tej kwoty trzeba będzie jeszcze zapłacić obligatoryjną składkę zdrowotną. W efekcie kwota, którą przedsiębiorcza matka będzie mogła dysponować wyniesie 17,77 zł miesięcznie.

Na pocieszenie Ministerstwo dodaje, że wysokość zasiłku zostanie podniesiona do 1000 zł. Wynika to z kolejnych zmian przepisów nad którymi trwają prace. Ustawa o świadczeniach rodzicielskich, bo o niej tu mowa, ma wejść w życie 1 stycznia. Jeśli tak się stanie to obniżony do kwoty 17,77 zasiłek będzie obowiązywał w listopadzie i grudniu 2015.

Nowe prawo dotyczyć będzie też pozostałych matek. Kobiety, które opłacały pełne składki ZUS, otrzymają 1065 zł zasiłku. Warunkiem otrzymania wyższego świadczenia będzie odprowadzanie podwyższonych składek przez 12 miesięcy przed urlopem macierzyńskim. Nie będą już miały na to szansy przyszłe matki, które będą rodziły w najbliższym czasie.

Jaki to osiągnie efekt?

Zakładanie, a później prowadzenie działalności przez kobiety planujące dziecko, stanie się zwyczajnie nieopłacalne. Przyszłe matki będą więc wolały być zatrudnione na etacie, co przez to będzie jeszcze trudniejsze niż jest. Innym wyjściem będzie przepisanie działalność na członka rodziny, osiągając tym samym status bezrobotnej, który nada im prawo do otrzymania od przyszłego roku 1000 zł bez odprowadzania żadnych składek.

 


 

Źródło: http://prawo.money.pl/

Ulga na nowe technologie tylko do końca 2015 roku

Rząd likwiduje ulgę technologiczną.

Jeszcze tylko w tym roku firmy mają szansę na innowacje z odpisem podatkowym.

Ulga została wprowadzona w 2006 r. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy nabywający technologię (w formie wartości niematerialnych i prawnych, np. licencje programów komputerowych, patenty), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie już oferowanych produktów czy usług. Ulga jest odliczana od podstawy opodatkowania (do 50 proc. wydatków). Pozwala firmom zmniejszyć o 9,5 proc. realną wartość projektu IT.

Jak z niej skorzystać? Pierwszy krok to weryfikacja czy projekt IT spełnia wymóg innowacyjności. Według ustawodawcy nowa technologia powinna usprawniać działalność firmy, optymalizować jej procesy, poprawiać funkcjonowanie. W praktyce mogą to być np. systemy ERP, Business Intelligence, CRM, HR lub programy pisane na zlecenie. Łatwo w ich przypadku wykazać wpływ na poprawę szybkości i jakości procesów w firmie, ograniczenie prawdopodobieństwa błędów czy poprawę jakości produktów albo usług. Spełnienie tych wymogów musi być ocenione przez niezależne jednostki, ustawodawca przygotował listę takich organizacji. Należy się do nich zgłosić, aby otrzymać formalne potwierdzenie innowacyjności wdrażanej technologii. Jest jeszcze jedno istotne kryterium wykluczające ze skorzystania z ulgi. Aby rozwiązanie kwalifikowało się pod ustawową definicję innowacyjności, nie może być wykorzystywane na świecie dłużej niż 5 lat.

Z ulgi mogą również skorzystać firmy, które już zakończyły inwestycje w IT, o ile spełniają one wymóg innowacyjności.


Żródło: http://www.crn.pl/news/wydarzenia/prawo/2015/08/koniec-ulgi-technologicznej

Nowe terminy płatności podatków lokalnych w 2016 roku

Od początku 2016 roku zmianie ulegną zasady płatności podatków lokalnych.

Jeśli kwota podatku nie przekroczy 100 zł płatności trzeba będzie dokonać jednorazowo w terminie obecnej pierwszej raty ( do 15 marca dla osób fizycznych ).

Szczegółowe informacje zawiera tabela poniżej. (kliknij, aby powiększyć)

Bez tytułu


Plusem jest to, że o zapłaceniu podatku do 100 zł będzie trzeba pamiętać tylko raz w roku. Ma to również pomóc w obniżeniu kosztów odrębnego księgowania każdej z kwartalnych rat podatku, co ma swoje logiczne i ekonomiczne uzasadnienie. Zmiany mogą uderzyć negatywnie w uboższych mieszkańców bloków, emerytów i rencistów, którym łatwiej było płacić niższe kwoty rozłożone na raty niż jednorazowe kilkadziesiąt złotych.

I&F


Źródło: http://inforfk.pl

Załatwienie spraw z ZUS bez wychodzenia z domu

Platforma Usług Elektronicznych to całodobowy serwis internetowy, dzięki któremu ubezpieczeni, płatnicy i świadczeniobiorcy mogą zasięgnąć informacji na temat spraw związanych z ZUS. Można również bez wychodzenia z domu załatwić formalności oraz umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS.

<<Rejestracja i logowanie PUE>>

Aby założyć profil PUE, należy zarejestrować się na portalu Pue.zus.pl. Podczas rejestracji uzyskuje się login, trzeba wybrać hasło i w ciągu 7 dni od rejestracji udać się osobiście z dokumentem tożsamości do dowolnej placówki ZUS, by potwierdzić swoją tożsamość. Zakładając profil PUE, uzyskujemy dostęp do danych wrażliwych. Nie muszą tego natomiast robić te osoby, które posiadają certyfikat kwalifikowany bądź profil zaufany ePUAP – mówi ekspertka ZUS.

Co PUE oferuje ubezpieczonym?

Otóż ubezpieczeni ( czyli pracownicy ) mogą w dowolnej chwili sprawdzić jakie składki są od nich odprowadzane, do jakich ubezpieczeń są zgłoszeni oraz czy pracodawcy zgłosili do ubezpieczeń pozostałych członków rodziny. Można również poznać wysokość prognozowanej emerytury, dzięki kalkulatorowi emerytalnemu.

Płatnicy składek i PUE ZUS

Pracodawcy mogą obliczyć i opłacić składki ZUS oraz sprawdzić, które płatności zostały rozliczone i zaksięgowane. Można też drogą elektroniczną złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w składkach.

Świadczeniobiorcy…

– Świadczeniobiorcy mogą przede wszystkim śledzić stan swoich świadczeń, mają dostęp do swoich formularzy PIT. Mogą również złożyć dyspozycję zmiany sposobu wypłaty świadczenia – podkreśla Juśko.

<<PUE krok po kroku>>

Możliwe jest również uzyskanie upoważnienia do PUE poprzez wypełnienie pełnomocnictwa. To korzyść przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą nadać uprawnienia konkretnemu pracownikowi, który w ich imieniu wypełni dokumenty i prześle je do ZUS-u.
Platforma Usług Elektronicznych to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Profile założyło już ok. 1,3 mln osób. Wkrótce PUE ma być dostępne na urządzeniach mobilnych.

 

I&F


Źródło: www.zus.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!