Styczeń 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Darmowe porady prawne – powiat wieruszowski

Przypominamy, że od 1 stycznia we wszystkich gminach powiatu wieruszowskiego można korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

W Wieruszowie mieszkańcy mogą zasięgnąć darmowych porad w budynku przy ulicy Waryńskiego 15 w Wieruszowie ( siedziba PUP ). Dla naszego powiatu właściwymi izbami radców i adwokatów są poznańskie izby.

 

Kiedy i gdzie można skorzystać z darmowych porad?

 

WIERUSZÓW – siedziba PUP : poniedziałek, wtorek (7.30 – 11.30), środa, piątek (13.00 – 17.00 )

 

GALEWICE – urząd: poniedziałek (8.00 – 12.00)

 

SOKOLNIKI - urząd: wtorek (8.00 – 12.00)

 

BOLESŁAWIEC – urząd: środa (8.00 – 12.00)

 

ŁUBNICE – urząd: czwartek (8.00 – 12.00)

 

CZASTARY – urząd: piątek (8.00 – 12.00)

 

LUTUTÓW – urząd: czwartek (8.00 -12.00)

 

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy prawnej ?

Osoby w kryzysie życiowym, a także te poniżej 26. i powyżej 65 roku życia , osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową bądź awarią techniczną.

 

Zakres pomocy prawnej

 

W punktach można uzyskać poradę m.in. w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w sprawach dotyczących m.in. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych czy prawa rodzinnego. Oferowana pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 W jaki sposób pomogą prawnicy?

Prawnicy zatrudnieni przez organizacje pozarządowe udzielą porad w sprawie podatków. Każdy, kto się zgłosi, otrzyma też m.in. informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach, dowie się, w jaki sposób rozwiązać daną sprawę,pomogą napisać pismo.

 

I&F


Źródło: tugazeta.pl

 

PIT za 2015 rok – obowiązki płatników

Do 1 lutego 2016 r. (31 styczeń 2016 r. przypada w niedzielę, więc termin ostateczny przesuwany jest o jeden dzień) przekazać należy:

pit-4r – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

pit-8ar –deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

ift-3r – informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy.

Powyższy termin dla tych trzech deklaracji jest niezależny od tego, czy druki te zostaną przekazane elektronicznie, czy też w formie papierowej.

W tym samym terminie (1 lutego 2016 r.) przekazywane do urzędu skarbowego muszą być papierowe dokumenty:

PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,

PIT-40 – roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Termin do przekazania powyższych pięciu informacji i obliczeń podatku zostaje wydłużony do 29 lutego 2016 r. w przypadku, gdy druki te sporządzane są i wysyłane do urzędu skarbowego elektronicznie. Uznaje się, że płatnik będzie przestrzegał tego terminu zarówno w przypadku, gdy drugi z egzemplarzy każdego z powyższych druków, przekazywany jest podatnikowi zarówno wydrukowany, jak i w formie elektronicznej (np. na e-mail zatrudnionego, na jego indywidualny profil).

Dla dłuższego lub skróconego terminu dostarczenia druków do urzędu skarbowego nie ma zatem znaczenia forma przekazania ich podatnikowi – w tym przypadku zawsze powinno to nastąpić do 29 lutego 2016 r.

Wszystkie powyższe druki można wysłać lub przekazać elektronicznie za pomocą aplikacji www.platnik.e-pity.pl. Pozwala ona również na utworzenie dla pracowników profilu na serwisie odbierz-pit.pl, w którym po zalogowaniu możliwe jest odebranie i wydrukowanie własnego PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, PIT-40. Możliwe jest również, by dane w profilu pracownika odbierz-pit.pl zostały automatycznie zaimportowane do programu do rozliczeń rocznych www.e-pity.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie szybciej zatrudniona osoba może sporządzić swoje zeznanie podatkowe. Omija bowiem proces wpisywania danych identyfikacyjnych oraz przychodów z wskazanych mu w druku udostępnionym mu przez płatnika w profilu www.odbierz-pit.pl.

Aby wysłać druki elektronicznie, niezbędne jest ich prawidłowe podpisanie. W przypadku jednoosobowej działalności, w której nie jest zatrudniony żaden pracownik podpis pod deklaracją składać właściciel firmy. W przypadku wyznaczenia określonej osoby, która odpowiada za wysyłkę deklaracji, niezbędne jest przekazanie takiej osobie pełnomocnictwa. Służy do tego druk UPL-1, który podpisać musi właściciel lub właściciele przedsiębiorca lub osoba, która posiada do tego uprawnienia w firmie. Złożenie UPL-1 jest bezpłatne. Należy je dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej do właściwego organu podatkowego.

 

 


Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/736107,2,Rozliczenie-PIT-za-2015-rok-obowiazki-platnikow.html

Wizyta u lekarza i dentysty szansą na wygranie Opla Insignii

Prywatna praktyka lekarska i dentystyczna to kolejna branża premiowana w Narodowej Loterii Paragonowej. Każdy, kto od stycznia do marca tego roku będzie zbierać paragony fiskalne z wizyt u lekarza i dentysty oraz zarejestruje je na stronie loterii, weźmie udział w losowaniu dodatkowej nagrody specjalnej, czyli Opla Insignii.

Losowanie „branżowe” odbędzie się 18 kwietnia. A tymczasem już 18 stycznia w TVP Regionalnej będzie można obejrzeć pierwsze losowanie nagrody specjalnej, które obejmie paragony zgłoszone w ostatnim kwartale 2015 r. z branży „fryzjerstwo i inne usługi kosmetyczne”. Polacy zarejestrowali milion takich dowodów zakupu. Losowania specjalne będą raz na trzy miesiące towarzyszyć comiesięcznemu losowaniu Opla Astry i notebooków, w którym biorą udział wszystkie paragony wystawione za zakupy towarów lub usług na kwotę co najmniej 10 zł.

Przypominamy, że kolejnymi branżami premiowanymi Oplem Insignią będą „konserwacja i naprawa samochodów osobowych, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych” (II kwartał 2016 r.) oraz „restauracje i inne placówki gastronomiczne, przygotowanie i podawanie napojów” (III kwartał 2016 r.).

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie loteriaparagonowa.gov.pl .

 

Więcej na temat loterii paragonowej pisaliśmy tutaj.

 

I&F

 

Podsumowanie zmian na 2016 rok

Jakie zmiany czekają nas w tym roku ?

Wyższe składki ZUS

Jak co roku, od stycznia podwyższeniu ulegają składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Na dzień dzisiejszy znamy już nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Składki ZUS wzrosną o 2,4%, a w przypadku nowych przedsiębiorców – aż o 5,7% (szczegóły tutaj).

Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Jej wartość zostanie bowiem opublikowana dopiero w drugiej połowie stycznia.

Na podstawie historycznych podwyżek możemy jednak oszacować, iż nowa składka zdrowotna wyniesie co najmniej 285 zł, co oznacza, że łączna danina na rzecz ZUS w 2016 roku wzrośnie do ok. 1120 zł.

Ozusowanie umów zlecenia

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe zasady naliczania składek ZUS w przypadku dochodów uzyskiwanych z umów zlecenia, zgodnie z którymi oskładkowaniu podlegają wszystkie umowy zlecenia, aż do osiągnięcia pewnego pułapu dochodów. Ten pułap wyznaczony został na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie na poziomie 1850 zł. Oznacza to, że osoba uzyskująca dochody z umów zlecenia, będzie musiała zapłacić pełne składki ZUS od dochodu 1850 zł, niezależnie od ilości umów, z których te dochody wynikają. Dopiero powyżej tej granicy, składki nie będą musiały być odprowadzane (szczegółowo na ten temat pisaliśmy tutaj).

 

1000 zł dla bezrobotnej matki

Nowe świadczenie będzie przysługiwać wszystkim tym matkom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ nie podlegały ubezpieczeniom. Nowe świadczenie rodzicielskie otrzymają więc m.in. studentki, kobiety bezrobotne oraz pracujące na umowach o dzieło.

Nowe przepisy zmieniają również sytuację tych kobiet, które płaciły składki ZUS i którym przysługuje zasiłek macierzyński, ale jest to zasiłek w niskiej wysokości. Jeśli zasiłek ten nie przekracza 1000 zł miesięcznie, to od 2016 roku zostanie on automatycznie podwyższony do kwoty równej 1000 zł netto (szczegóły tutaj).

500 zł na dziecko

Od kwietnia 2016 roku mają wejść w życie przepisy rządowego programu „Rodzina 500+”. Nowe przepisy wprowadzają zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Świadczenie to będzie przysługiwać rodzicom wychowującym dzieci w wieku do 18 lat. Rodzice otrzymają co miesiąc 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, niezależnie od osiąganych przez rodzinę dochodów.

Dodatkowo, rodziny w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, otrzymają 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko w rodzinie. Jeżeli zaś rodzice wychowują dziecko niepełnosprawne, limit dochodów na osobę wzrośnie do 1200 zł. ( szczegóły tutaj).

 

Wzrasta płaca minimalna

Od 1 stycznia podwyższeniu ulega również minimalne wynagrodzenie za pracę. Pensja minimalna wzrośnie z dotychczasowych 1750 zł do kwoty 1850 zł (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

 

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie

Prawdopodobnie w drugiej połowie 2016 roku mają wejść w życie nowe przepisy, wprowadzające pojęcie stawki minimalnej w odniesieniu do umów z cywilno-prawnych. Zgodnie z zapowiedziami, minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wyniesie 12 zł .

 

Elektroniczne zwolnienia

Od 1 stycznia lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Informacja o chorobie pracownika trafi natychmiast do systemu informatycznego ZUS, który będzie mógł przeprowadzić natychmiastową kontrolę ubezpieczonego. Nowe przepisy wprowadzają jednak 2-letni okres przejściowy, w którym lekarze wciąż będą mogli wystawiać zwolnienia w formie papierowej (tutaj więcej na ten temat).

 

I&F


Źródło: http://zus.pox.pl/

 

W 2016 podatek w Urzędzie Skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej wprowadza możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej (art. 60). Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie, pomimo że podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z taką zapłatą.

Zapłata w ten sposób podatków stanowiących dochód budżetu państwa będzie możliwa jedynie wtedy, gdy organ podatkowy dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji płatniczych (art. 60 § 2c O.p.).

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące płatności podatku przez inne osoby niż podatnik. Podatek będzie mógł być zapłacony przez:

– małżonka podatnika,

– jego zstępnych, wstępnych,

– pasierba,

– rodzeństwo,

– ojczyma i macochę,

– inny podmiot – w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Wysokość składek ZUS w 2016 roku

W związku ze wzrostem płacy minimalnej (1850 zł)  oraz wzrostem wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4055 zł) zmieni się kwota składek odprowadzanych przed przedsiębiorców.

Podstawa do wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 2 lat wyniesie 2433 zł ( 60 % kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia), a dla przedsiębiorców, którzy płacą preferencyjne składki ZUS 555 zł ( 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Wysokości poszczególnych składek przedstawia poniższa tabela:

 

Składki pełne Składki preferencyjne
 Podstawa wymiaru 2 433,00 zł 555,00 zł
    Składka emerytalna 474,92 zł 108,34 zł
    Składka rentowa 194,64 zł  44,40 zł
    Składka chorobowa  59,61 zł  13,60 zł
    Składka wypadkowa  43,79 zł    9,99 zł
    Składka na Fundusz Pracy  59,61 zł -
 Łącznie bez składki zdrowotnej 832,57 zł 176,33 zł
 Wzrost w stosunku do roku 2015 2,4% 5,7%

Źródło: www.zus.pox.pl/zus/wyzsze-skladki-zus-w-2016-roku.htm

 

 

Wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie znana w połowie stycznia. Aby poznać jej wysokość zachęcamy do odwiedzenia strony portalu  ZUS. Prognozowany jest wzrost składki zdrowotnej do około 285 zł.

 

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2016 roku wyniesie ok. 465 zł miesięcznie dla nowych firm oraz ok. 1120 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

 

I&F


 

Źródło: http://zus.pox.pl

Ważne zmiany w szkolnictwie

Od przyszłego roku szkolnego Ministerstwo wprowadza szereg zmian dotyczących oświaty.

 

Poniżej omówimy najważniejsze z nich.

 

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.

A co z sześciolatkami?

Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Przywilej ten będzie obowiązywał, o ile dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Jak podaje portal informacyjny www.inforrb.pl :

„Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.”

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie. Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r

Wybór kuratora oświaty

Kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody, minister edukacji będzie powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty.

 

I&F

 


Źródło: http://inforrb.pl/

 

UWAGA KONKURS!!!

Masz problem z rozliczeniem rocznym?
U nas możesz zrobić to całkowicie ZA DARMO!
Wystarczy wziąć udział w KONKURSIE,
w którym 5 osób wygrywa darmowe rozliczenie podatku (PIT),
bez względu na ilość załączników oraz to czy rozliczenie jest indywidualne czy wspólne!
Aby zgłosić się do KONKURSU należy: 
:)

-  polubić naszą stronę na Facebooku,

-  udostępnić post konkursowy.

ZAPRASZAMY do udziału!
Konkurs trwa do 29/02/2016r.
Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 04/03/2016
Pozdrawiamy I&F

Dodatek za urodzone dziecko dla kobiet urodzonych po 1949 r.

Dobra informacja dla kobiet, które urodziły się po 1949 roku – poprzez wypełnienie i złożenie w ZUS druku ZUS-ER-WPS-O2 kobiety te mogą otrzymać dodatek do świadczenia emerytalnego za każde urodzone przez nie dziecko. Dodatek należy się za sprawowanie opieki nad dzieckiem, który wcześniej był naliczany jako nieskładkowy, a po wejściu w życie nowej ustawy liczy się jako okres składkowy.

Prócz złożenia wspomnianego druku warunkiem otrzymywania dodatku jest rozliczanie się na zasadach nowej emerytury. Nowa emerytura to naliczenie świadczenia wg kapitału początkowego, kobietom, którym emerytura była naliczona wg starych zasad dodatek się nie należy.

 

Warto udać się do placówki ZUS, aby dowiedzieć się, na jakich zasadach rozlicza się emeryturę, a jeśli jest możliwość złożyć  Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego, którego formularz zamieszczamy poniżej.

 

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego

 

 

I&F

Wzrosną realne dochody Polaków

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja zmienia art. 27 ustawy, regulujący sposób wyliczania podatku dochodowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnych 3089 zł do kwoty 8000 zł. Wysokość kwoty wolnej wzrośnie więc ponad 2,5-krotnie.

Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2016 roku. Podwyższona kwota wolna ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oznacza, iż podatek dochodowy nie będzie pobierany od dochodów do wysokości 8000 zł. Zaliczki na podatek pobierane będą dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Poczynając od stycznia 2016 roku, należny podatek pomniejszany będzie o kwotę 1440 zł w skali roku (do tej pory to zmniejszenie wynosiło jedynie 556 zł). Oznacza to, iż w 2016 roku każdy Polak będzie mógł pomniejszyć należny podatek o kwotę aż o 884 zł większą niż w roku 2015.

Zgodnie z ustawą o PIT, kwota zmniejszająca podatek rozliczana jest w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy. Miesięczne zaliczki na PIT pomniejszane są więc o 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek.

Do tej pory każda miesięczna zaliczka na PIT pomniejszana była o kwotę 46,33 zł. Od stycznia zaliczki będą pomniejszane o kwotę 120,00 zł. Oznacza to, że już od stycznia wynagrodzenie każdego Polaka wzrośnie o kwotę 73,66 zł miesięcznie. O taką samą kwotę wzrosną również renty i emerytury.

Relatywnie, największymi beneficjantami prezydenckiej zmiany będą osoby uzyskujące stosunkowo niskie dochody. Przykładowo, osoba uzyskująca dochody w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, otrzyma miesięczną pensję wyższą o 5,5%. W przypadku osób pobierających emeryturę minimalną oznacza to wzrost świadczenia aż o 10%.


 

Źródło: http://zus.pox.pl/

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!