Luty 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Akcja „Szybki PIT”

Od 18 lutego b.r. trwa akcja „Szybki PIT”. Jest to kampania Ministerstwa Finansów wspierająca podatników w rozliczania rocznego zeznania podatkowego. Termin zakończenia akcji przypada na dzień 2 maja 2016 roku (w 2016 roku 30 kwietnia jest dniem wolny od pracy – sobota).

Na czym polega akcja?

„W ramach kampanii Szybki PIT resort przygotował dla podatników wiele narzędzi, które pomogą im w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to między innymi, tradycyjne już, dni otwarte we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce, wydłużone godziny pracy pod koniec kwietnia i dyżury telefoniczne ekspertów. Akcja będzie też obecna na Facebooku. Wzorem ubiegłego roku przygotowano również specjalną aplikację, dzięki której podatnicy będą mogli szybko i łatwo zadać pytanie, na które otrzymają fachową odpowiedź” – wylicza minister finansów Paweł Szałamacha.

Rozliczanie PIT przez Internet przebiega bardzo sprawnie i szybko, a na dodatek jest to zupełnie proste, bezpieczne, oszczędza czas i pieniądze (druk formularza, kupno znaczka pocztowego).

 

Jakie udogodnienia przygotował resort?

– 11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet lub złożyć deklarację w papierowej formie;

– 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będą pomagać podatnikom przy składaniu PIT-ów;

– w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową;

– w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników – ich terminy będę podawane na bieżąco;

– w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej  – terminy także będę podawane na bieżąco;

– na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

 

I&F


Źródło: http://inforfk.pl

Minimalny zasiłek macierzyński – zmiany w przepisach

Od 2016 roku została wprowadzona minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto osoby takie nie będą musiały opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, która od 2016 roku wynosi 288,95 zł. Przypominamy, że podczas trwania zasiłku macierzyńskiego, czy nawet chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Skąd taka zmiana w polskich przepisach?

Przypomnijmy, że od stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasiłku rodzicielskiego. Jest to nowe świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, jakie przysługuje kobietom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to kobiet nieubezpieczonych w ZUS, przede wszystkim bezrobotnym i studentkom, ale też tym zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło.

Wprowadzenie tego świadczenia mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której kobiety nieubezpieczone otrzymywałyby większe świadczenie, niż kobiety ubezpieczone, które odprowadzają co miesiąc składki do ZUS. Poszkodowanie byłyby w szczególności matki, które prowadzą działalności gospodarczą krócej niż 2 lata i opłacają ZUS w preferencyjnej wysokości, ponieważ opłacając miesięcznie około 465 złotych składek ZUS otrzymałyby tylko 315 złotych zasiłku macierzyńskiego. W związku z powyższym każdy zasiłek macierzyński, który nie przekracza kwoty 1000 zł netto, zostanie automatycznie podwyższony do tej kwoty. Kwota 1000 złotych musi być kwotą netto („na rękę”), więc wprowadzono również zmiany dotyczące zniesienia obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ( ponieważ wtedy przedsiębiorcza kobieta otrzymałaby nieco ponad 700 złotych, co byłoby sprzeczne z nowymi przepisami dotyczącymi obowiązkowemu otrzymywaniu 1000 złotych ).

Co ciekawe, zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przysługuje niezależnie od tego z jakiego tytułu nabyte zostało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Kobietom, które prowadzą działalność, ale prawo do zasiłku nabyły z innego tytułu (np. z etatu), również przysługuje zwolnienie z opłacania „firmowej” składki zdrowotnej.

 

 

I&F

 


Źródło: http://zus.pox.pl

 

Składka wypadkowa dla małych przedsiębiorstw zależna od wypadków w kopalniach

Minister Pracy i Polityki Społecznej  publikuje stawki dla składki ubezpieczenia wypadkowego w oparciu o statystyki wynikające z ilości  wypadków w danej branży zawodowej. Im więcej wypadków w danym przekroju działalności, tym wyższa stawka procentowa ubezpieczenia wypadkowego. Wynika to z faktu większej ilości wypłaconych zasiłków wypadkowych i potrzeby zasilenia budżetu większą ilością pieniędzy.

Obecnie obowiązująca stawka.

W kwietniu 2015 roku Minister ustalił nowe stawki dla poszczególnych zawodów. Aktualny jeszcze wykaz można znaleźć tutaj. Teoretycznie, składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ustalane są raz do roku i powinny obowiązywać przez kolejne 12 miesięcy w niezmienionej wysokości, co za tym idzie możemy spodziewać się zmiany stawki ubezpieczenia wypadkowego od miesiąca kwietnia b.r.

A co z małymi firmami?

Oddzielne, „branżowe” stawki mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych firm, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników.

W przypadku firm jednoosobowych lub tych, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, składka wypadkowa jest stała i niezależna od branży. Wynosi ona wówczas 50% najwyższej opublikowanej w danym roku stawki wypadkowej. Obecnie najwyższa stawka ubezpieczenia wypadkowego wynosi 3,60%. Stawka obowiązująca przedsiębiorców wynosi zatem połowę tej wartości czyli 1,80%.

Od czego zależy wysokość składki wypadkowej dla małych przedsiębiorstw?

Wysokość składek ZUS płaconych przez polskiego przedsiębiorcę zależy więc wprost od ilości wypadków w polskich kopalniach – bo na podstawie tej właśnie wypadkowości kalkulowana jest procentowa stawka ubezpieczenia wypadkowego dla górnictwa.

Nasuwa się pytanie, dlaczego  całe 2 miliony drobnych przedsiębiorców traktowana jest jako jednorodna „grupa zawodowa”, której przypisuje się jednakowe ryzyko wypadku w pracy i każe się płacić jednakową składkę wypadkową? Przedsiębiorcą jest zarówno informatyk jak i osoba pracująca na wysokościach. Czy według rządzących ryzyko zawodowe w każdym z takich przypadków jest identyczne? Odpowiedzi na te pytania wydają się być proste, jednak jak widać – nie dla polskiego rządu.

 

I&F

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (projekt 500 złotych na dziecko) już dostępny

 

 

19 lutego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podał do wiadomości publicznej Rozporządzenie w sprawie  sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze – 500 złotych na dziecko. Rozporządzanie informuje o dokumentach niezbędnych do ubiegania się o świadczenie, zawiera również wzór Wniosku, jaki należy składać w odpowiednim Urzędzie.

Poniżej podajemy link do rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze .

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

„Planowany start programu to 1 kwietnia br. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci.

 

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.”

 

 

I&F

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA KOSZT PAŃSTWA OD 2016 ROKU

Od początku 2016 roku do końca 2017 roku pracodawca zatrudniający pracownika skierowanego przez Urząd Pracy, będzie mógł otrzymywać specjalną refundację kosztów wynagrodzenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami ZUS. Nowe regulacje wynikają z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1814), która weszła w życie 21 listopada 2015 r.

Warunkiem skorzystania z refundacji będzie podpisanie przez pracodawcę umowy ze starostą powiatowym w okresie od 1 stycznia 2016 r do 31 grudnia 2017 r. Po podpisaniu takiej umowy, pracodawca, który zatrudni bezrobotnego do 30-go roku życia skierowanego przez Urząd Pracy, otrzyma refundację kosztów zatrudnienia o równowartości minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Dodatkową korzyścią pracodawcy, jak też pracownika, jest dostęp pracodawcy do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych.

Podpisując umowę ze starostą pracodawca musi jednak pamiętać, że wiąże się to z pewnymi zobowiązaniami. Mianowicie minimalny okres zatrudnienia takiego pracownika będzie musiał wynosić 12 miesięcy. Przez ten okres będzie obowiązywać refundacja. Jednak po tym okresie pracodawca będzie zobligowany do zatrudnienia takiego pracownika na kolejne 12 miesięcy, jednak już na własny koszt. Niezachowanie tego warunku skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Czynnikiem dyskwalifikującym pracodawców z możliwości podpisania umowy ze starostą będzie sytuacja, w której pracodawca w ciągu pół roku przed zawarciem tego kontraktu, zwolnił swoich pracowników z przyczyn zależnych od zakładu pracy. Warunek ten ma zmniejszyć zagrożenie zwolnień dotychczasowych pracowników na rzecz skierowanych bezrobotnych objętych refundacją.

Z programu będą mogli skorzystać przede wszystkim absolwenci wszystkich poziomów szkół, którzy po raz pierwszy podejmą zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezrobociem, które pomimo spadku i tak jest wysokie. Według statystyk co szósty bezrobotny to absolwent szkoły, który z powodu braku doświadczenia ma problem ze znalezieniem pracy.

Sama idea wydaje się być świetnym pomysłem. Jednak sam pomysł to nie wszystko. Trzeba przewidzieć też wszystkie jego konsekwencje, przede wszystkim negatywne. Jak te zmiany wpłyną na rynek pracy? Czy ustawodawca wprowadził odpowiednie zabezpieczenia przed falą zwolnień dotychczasowych pracowników etatowych? Czy rzeczywiście bezrobocie spadnie czy może nastąpią jego zmiany pomiędzy grupami wiekowymi? Przekonamy się o tym już w przyszłym roku.

Źródło: sejm.gov.pl

ABSURDY PODATKOWE ;)

Koniec roku to czas podsumowań.

Wzięliśmy pod lupę polskie podatki, a raczej podatkowe absurdy, które funkcjonowały lub funkcjonują w naszym państwie i często są nieporadnym sposobem na łatanie dziury budżetowej.

Opłata klimatyczna
Obowiązywała wszędzie, jednak Ministerstwo Finansów uznało, że można ją stosować tylko w miejscowościach, w których klimat sprzyja mieszkańcom i osobom wypoczywającym. Tymczasem opłata była pobierana nawet w miejscowościach z zanieczyszczonym powietrzem. Po złożeniu do sądu skargi proceder został ukrócony a opłata w miejscach z zanieczyszczonym powietrzem została zlikwidowana.

Podatek za psa
Dotyczył tylko i wyłącznie psów – inne zwierzęta domowe nie były opodatkowane. Obowiązywał do 2008 roku, a jego celem, oprócz wpływów do budżetu gmin, było ograniczenie liczby zwierząt. Czy podatek okazał się skuteczny? To już inna kwestia.

Podatek basenowy
Pomysł na opodatkowanie basenów prywatnych osób pojawił się w 2011 roku. Mieli go płacić właścicieli luksusowych rezydencji za baseny, czy korty tenisowe, znajdujące się przy ich nieruchomościach.

Podatek od coca-coli
To propozycja jednego z senatorów, który możliwe, że odrobił lekcję z analizy wyborów konsumenckich i chciał to wykorzystać. Nad takim rozwiązaniem zastanawiało się również Ministerstwo Finansów i to całkiem niedawno. Jak miał wyglądać podatek? Bardzo prosto – do każdego litra słodzonego napoju, do ceny rynkowej, dodawano by od 1 do 10 groszy.

Bykowe
Akurat o tym podatku w 2010 roku było głośno. Szerokim echem odbił się w mediach. Bykowe miało dotyczyć wszystkich bezdzietnych mężczyzn po 40 roku życia i to bez względu na stan cywilny.

ILE ZLECEŃ, TYLE ZUS-ÓW

Umowy zlecenie są obecnie bardzo popularne wśród pracodawców głównie z jednego względu – niskich składek ZUS. Dla pracownika, w tym wypadku zleceniobiorcy, taka umowa jest już mniej korzystna. Z jej tytułu nie przysługują świadczenia pracownicze, urlopy, a obecny system pozwalający na płacenie składek ZUS od pierwszej lub dowolnie wybranej umowy, nie zapewni w przyszłości pracownikom godziwej emerytury. Od 1 stycznia weszły w tym zakresie zmiany.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831) wprowadza szereg nowych przepisów, które zmienią sposób oskładkowywania umów zleceń. Tak jak dotychczas, obowiązkowym ZUS-om podlegać będzie pierwsza umowa zlecenie. Jednak w przypadku jeśli kwota brutto z tej umowy, stanowiąca podstawę wymiaru składek, będzie niższa niż minimalna krajowa płaca, to kolejna umowa zlecenie również będzie podlegała ZUS.

Przykład:

Pani Aldonka wykonuje pracę w oparciu o cztery różne umowy zlecenia:
zlecenie A – 300 zł,
zlecenie B – 3200 zł,
zlecenie C – 1200 zł,
zlecenie D – 400 zł

W chwili obecnej składkom ZUS podlega zlecenie A. Od 1 stycznia 2016 składki będą musiały być odprowadzane dodatkowo od co najmniej jeszcze jednego zlecenia. Co najmniej jednego, dlatego, że suma podstawy wymiaru składek będzie musiała być równa lub wyższa od najniższej krajowej płacy (w 2016 to kwota 1850 zł). W przypadku pani Ani do wyboru będzie kilka wariantów, np.

Wariant I: 300 zł (zlecenie A) + 3200 zł (zlecenie B) = 3500 zł – podstawa wymiaru jest wyższa od najniższej ustawowej, więc ozusowaniu będą podlegały te dwa zlecenia,
Wariant II: 300 zł (zlecenia A) + 1200 zł (zlecenie C) + 400 zł (zlecenie D) = 1900 podstawa wymiaru jest wyższa od najniższej ustawowej, więc ozusowaniu będą podlegały te trzy zlecenia.

Możliwy będzie jeszcze inny wariant – zleceniobiorca będzie mógł wybrać tylko jedno zlecenie, niekoniecznie pierwsze, podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Ważne tylko, aby podstawa wymiaru składek, spełniała wymagany warunek najniższej krajowej (w przypadku pani Ani byłoby to zlecenie B). Żeby tego dokonać zleceniobiorca będzie musiał dopełnić obowiązków formalnych zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy o SUS, który to nakazuje przedłożenia płatnikowi/płatnikom odpowiednich dokumentów potwierdzających zniesienie obowiązku opłacania składek (np. kserokopia umowy/umów zlecenia, od których odprowadzane są obowiązkowe składki, zaświadczenie o wykonywanym zleceniu wraz z podstawą wymiaru składek, lub najbardziej pewne dla ZUS druk ZUS RMUA, który dokumentuje odprowadzane składki).

Za nieprawidłowe ozusowanie zleceń, tak jak do tej pory, będzie odpowiadać płatnik. W związku z tym tak naprawdę do jego obowiązku będzie należało dopilnowanie tych formalności. Pocieszeniem jest fakt, że ZUS ma w tym pomagać, poprzez sprawdzanie, na wniosek płatnika, wysokości odprowadzanych składek emerytalnych i rentowych.

Jak widać czeka nas sporo zmian od nowego roku. Zapewne najwięcej pytań nasunie się w pierwszych miesiącach ich funkcjonowania, a odpowiedzi na wszystkie pojawią się dużo później. Na razie możemy zadać pytanie czy ustawodawca wprowadzając te zmiany rzeczywiście miał na myśli poprawę obecnej sytuacji na rynku pracy czy też może załatanie dziury w ZUSie? Jakie skutki w rzeczywistości przyniosą nowe przepisy?

KONTO NA PORTALU PODATKOWYM :)

Od 31 grudnia 2015 roku każdy podatnik i płatnik może założyć konto na portalu podatkowym – o takiej możliwości poinformowało Ministerstwo Finansów. W ten sposób ma być ułatwiona komunikacja z administracją podatkową.

Wiele spraw będzie można załatwić elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Obecnie możliwe jest załatwienie spraw w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.

Założenie konta na portalu podatkowym może ułatwić wiele spraw, pozwalając na szybki dostęp do własnych danych podatkowych. Pozwala na uzyskanie dostępu do danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji czy stanu rozliczeń i płatności. Konto umożliwia również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.

Aby założyć konto należy się zarejestrować, potwierdzić regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto należy uwierzytelnić wyżej wymienione oświadczenia za pomocą weryfikowanego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym e-PUAP. Usługa uwierzytelnienia konta za pomocą e-PUAP będzie dostępna od stycznia 2016 roku. Ponadto podatnik będzie mógł udzielić dostępu do swojego konta innej osobie fizycznej, ale tylko tej posiadającej konto na portalu.

W planach jest rozwój usługi o kolejne podatki, takie jak: VAT, CIT, PIT.

ZMIANY W UMOWACH 2016 ROK

Zmianie ulegną przepisy o rozwiązaniu stosunku pracy i ujednoliceniu ulegnie okres wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia będą wyglądały następująco:

– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 3 lata;

– 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata.

Pracodawca będzie miał możliwość zwolnienia pracownika od obowiązku wykonywania pracy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, ale mimo wszystko będzie musiał za ten okres zapłacić wynagrodzenie.

Kolejną wielką zmianą jest brak możliwości długotrwałego zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę na czas określony. W tej chwili pracodawca ma wiele możliwości do obejścia przepisów i uniknięcia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jakie przysługuje w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony. Z braku odpowiednich regulacji prawnych pracodawcy często obchodzili przepisy i proponowali swoim pracownikom umowy na czas określony nawet na kilkanaście lat. Jedynym wymogiem do tej pory było, aby trzecia umowa zawierana z tym samym pracodawcą, była na czas określony, ale o długości jej trwania prawo już nie wspominało.

W związku z tym ustawodawca, chcąc zapobiec wykorzystywaniu umów o pracę na czas określony, postanowił dokonać zmian. Wprowadzono nową, maksymalnie dozwoloną liczbę umów tego typu. Tak więc, będzie można zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, których łączna długość nie będzie mogła przekroczyć 33 miesięcy.

Jak to bywa w prawie pojawią się wyjątki od tej reguły, do których należy zaliczyć:

umowy zawarte na zastępstwo pracownika,
pracę wykonywaną dorywczo i sezonowo,
wykonywanie pracy przez okres kadencji,
obiektywne przyczyny wskazane przez pracodawcę.
Wprowadzane zmiany na pewno są korzystniejsze z punkty widzenia pracownika. Poza tym są pewnego rodzaju odzewem na umowy śmieciowe i próbą walki z nimi.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!