Czerwiec 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Zmiany Ministerstwa Edukacji Narodowej

Uczniowie, którzy mają zostać objęci reformą to osoby rozpoczynające naukę 1 września 2017 roku, czyli obecne sześciolatki oraz Ci, którzy powinni pójść do I klasy gimnazjum ( wtedy pójdą do VII klasy ).

Jakie zmiany szykuje MEN?

–  8-letnia szkoła powszechna, w której edukacja wczesnoszkolna będzie w klasach I-IV,

–   4-letnie liceum ogólnokształcące,  5-letnie technikum lub dwustopniowa szkoła branżowa (która zastąpić ma dzisiejsze szkoły zawodowe).

 

W ramach zapowiadanej przez MEN reformy szkolnictwa przewidziano trzyletni okres przejściowy. W tym czasie klasy VII będą mogły znajdować się albo w budynku gimnazjum, albo szkoły podstawowej.

Uczniowie pozostałych roczników będą kończyć rozpoczęty cykl nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. W efekcie w roku szkolnym 2019/2020 do liceów, techników i szkół branżowych trafi podwójny rocznik uczniów.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Jakie zmiany w zatrudnieniu pracowników spoza UE?

 

Obecnie obywatele państw spoza UE, a w szczególności mieszkańcy Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii, mogli być zatrudniani na postawie zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy przez ich pracodawcę (do sześciu miesięcy w ciągu roku) oraz wystarczyło im wypłacić ( o ile się na to zgodzili ) minimalne wynagrodzenie. Cudzoziemcy zatrudniani są głównie do pracy sezonowej, takiej jak rolnictwo, ogrodnictwo czy budownictwo.

W ubiegłym roku zatrudniono 780 tys. oświadczeń, najwięcej, bo ponad 760 tys., dotyczyło obywateli Ukrainy. W związku z tym, że dochodziło do wielu nadużyć, , gdyż faktycznie zatrudniano mniej niż dwie trzecie zgłoszonych pracowników postanowiono dokonać nowelizacji przepisów. Zgłoszeń do PUP dokonują obecnie osoby bezrobotne, nieuzyskujące przychodów z działalności gospodarczej, a celem jest uzyskanie korzyści majątkowej. Część przyjezdnych pracowników po opłaceniu się zapraszającemu pracodawcy korzystała z możliwości pobytu w Polsce i swobodnego przejazdu do innych krajów strefy Schengen.

Od nowego roku zniknie oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi, trzeba będzie uzyskać pozwolenie krótkoterminowe, bądź sezonowe, wydawane przez starostę.

W projekcie zaproponowano dwie formy zezwoleń:

– ośmiomiesięczne na pracę sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce,

– uproszczone sześciomiesięczne na pracę krótkoterminową we wszystkich sektorach gospodarki, przy którym niewymagany będzie tzw. test rynku pracy (ma on wykazać, że na dane miejsce pracy nie było chętnych Polaków).

– Ustawa jest niejako wymuszona dyrektywą Unii Europejskiej, która reguluje dostęp emigrantów spoza Unii do europejskich rynków pracy. Z punktu widzenia krajów zachodnich, gospodarek rozwiniętych z bardzo mocnymi, atrakcyjnymi rynkami pracy to jest zrozumiała i dobra dyrektywa ­– mówi Andrzej Korkus, prezes Grupy EWL, zatrudniającej obcokrajowców na polskim rynku pracy. – Polska jest jednak dostawcą pracy w ramach Unii Europejskiej, a dla nas krajem, z którym wymieniamy się doświadczeniem, inwestycjami czy pracownikami jest Ukraina, która już nie jest członkiem Unii Europejskiej.

Nowe przepisy zwiększą także kontrolę PUP.

Obcokrajowcy zostaną objęci taką samą ochroną jak polscy pracownicy.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nad którą trwają prace, miałaby zacząć obowiązywać od stycznia 2017 r.

 

 

Źródło: http://inforrb.pl/


 

I&F

 

15 % CIT dla małych przedsiębiorców

Zgodnie z projektem, który przyjął rząd, obniżenie CIT dla małych podatników ma wynosić 15 %. Mali podatnicy to tacy, których roczne obroty nie przekraczają wartości 1,2 mln euro.

„To jest rozwiązanie, które ma dać możliwość małym przedsiębiorcom rozwijania się, budowania kapitału swoich firm, budowania pozycji swoich firm i wreszcie – wypełnienie tej zasady, którą przyjęliśmy w naszym programie gospodarczym, mówiącej o tym, że małe firmy mają stawać się średnimi, średnie – dużymi, a te duże mają – w zamyśle naszego projektu gospodarczego – móc i mieć szansę konkurowania z największymi na rynkach światowych” – zaznaczyła premier Szydło.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.

 

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Emerytura kapitałowa dla kobiet urodzonych po 1948 r.

– Okresowa emerytura kapitałowa jest emeryturą pochodzącą ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Stanowi uzupełnienie emerytury wypłacanej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tłumaczy Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jest to świadczenie, na które mogą liczyć kobiety:

–  urodzone po 31 grudnia 1948 r. ,

– należące do OFE,

– które ukończyły wiek emerytalny, niższy niż ten określony dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale,

– posiadające ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,

– kiedy kwota środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS nie może być niższa niż 20-krotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego (obecnie nieco ponad  4170  zł).

Okresowa emerytura kapitałowa wypłacana jest z tzw. nową emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 Przy obliczaniu wysokości okresowej emerytury kapitałowej dzieli się środki zgromadzone na subkoncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia, które przyjmuje się również przy ustalaniu wysokości emerytury z ZUS – wskazuje ekspertka.

Takie świadczenie panie będą mogły pobierać do czasu, gdy ich wiek zrówna się z wiekiem emerytalnym dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i w tym samym kwartale.

Dopiero kobiety urodzone po 30 września 1973 r. będzie obowiązywał taki sam wiek emerytalny jak mężczyzn – 67 lat.

– Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa z dniem śmierci członka OFE lub z dniem wyczerpania się środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS. Jest tak również w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat lub też wcześniej, jeżeli dla danej osoby wiek emerytalny wynosi mniej niż 67 lat – przypomina Lempska.

Jak uzyskać rentę kapitałową:

– należy złożyć wniosek do ZUS ( w formie papierowej, bądź elektronicznej ),

– prócz podstawowych danych dotyczących numeru PESEL czy adresu zamieszkania zameldowania , z wniosku musi także wynikać, o jakie świadczenie dana kobieta się ubiega,

– należy wskazać OFE, w którym gromadzone były składki.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Kiedy wypłata „500+” nastąpi w formie rzeczowej?

W ramach projektu 500 plus przyznawane jest 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko, chyba, że rodzina spełnia kryterium dochodowe. Świadczenie ma być przeznaczone na rozwój i dobrobyt dziecka.

Jeśli  w wyniku przeprowadzonej kontroli, MOPS ustali, że środki pieniężne są marnotrawione i używane niezgodnie z docelowym przeznaczeniem Urząd może zamienić wypłatę pieniężną na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, (tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp.), ale także na pomoc rodzinie w formie opłacania usług (tj. np. opłacanie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.).

Jeśli podczas przeprowadzonej kontroli rodzina nie udzieli wyjaśnień, co do marnotrawienia, wypłata świadczenia zostaje wstrzymana.

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

REJESTRACJA FIRMY KROK PO KROKU

PAMIĘTAJ: PRZEDE WSZYSTKIM DOBRY POMYSŁ JEST KLUCZEM DO SUKCESU

Z nami założysz firmę przez Internet w 7 prostych krokach!

CEIDG-1, VAT R, ZUS ZUA

Szybko, poprawnie i za darmo!

Jeśli masz pomysł na firmę, spróbuj i załóż ją z naszą pomocą w kilku prostych krokach.

Nie musisz znać się na prawie gospodarczym czy finansowym, razem z nami z łatwością wypełnisz 3 wymagane prawem formularze: CEIDG-1, ZUS ZUA, oraz VAT-R.

Jeżeli nie wiesz, jaka forma działalności jest dla Ciebie odpowiednia – zgłoś się do nas.
Doradzimy Ci najlepsze rozwiązania!

Telefon: 665-323-585

Mail: biuro@ifksiegowosc.com

ETAP I

Najpierw przygotuj swoje osobiste dane. Mając je pod ręką sprawniej wypełnisz formularze!

Twoje dane:
 • Imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres zameldowania i zamieszkania, NIP i REGON (jeśli już go posiadasz), nr konta bankowego, którego chcesz używać dla swojej firmy (może być Twoje prywatne)

 • Nazwa firmy (imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwa własna firmy)

 • Miejsce prowadzenia działalności

 • Data rozpoczęcia działalności

 • Opcjonalne wskazanie imienne pełnomocnika (zalecamy wskazanie: pełnomocnik ma prawo reprezentowania i zastępowania właściciela firmy we wszystkich kontaktach z urzędami)

ETAP II

Przygotuj kod PKD dla swojej przyszłej firmy

Skorzystaj z oficjalnej wyszukiwarki kodów działalności. Wystarczy, że zaczniesz wpisywać nazwę działalności, a wyszukiwarka podpowie Ci numer PKD.

Uwaga: możesz wybrać więcej niż jeden kod PKD dla swojej firmy!

ETAP III

Zastanów się, jak chcesz rozliczać podatek dochodowy

Zadaj sobie pytanie, jak często chcesz płacić podatki i na jakiej podstawie:

 • miesięcznie czy kwartalnie?

 • na podstawie KPIR, karty podatkowej czy ryczałtu?

ETAP IV

Zgłoś firmę do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Po zarejestrowaniu już kolejnego dnia jesteś przedsiębiorcą!

Uwaga: Rejestrując CEIDG-1 otrzymujesz numer REGON, czyli jesteś zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym.

ETAP V

Skorzystaj z preferencyjnej stawki ZUS

Zgłoś się osobiście do ZUS z wnioskiem CEIDG-1, żeby:

 • ZUS wypełnił dla Ciebie formularz zgłoszenia osoby fizycznej jako płatnika składek czyli ZFA

 • Złożyć ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) i skorzystać z niższej składki!
  Tutaj możesz go wcześniej pobrać i wypełnić!
  Pobierz oficjalny formularz ZUS ZUA

Pełny ZUS w 2016 roku to comiesięczny wydatek 1121,52 zł. Obecnie jednak obowiązuje preferencyjna stawka dla nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności. Łączna wysokość preferencyjnych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 465,28 zł/miesiąc.

Już dzisiaj skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy – napisz do nas, a my pomożemy Ci wypełnić dokument ZUS ZUA.

ETAP VI

Zdecyduj czy będziesz płatnikiem VAT

Jeśli będziesz płatnikiem VAT, będziesz mógł zmniejszać płatności o kwotę VAT.

To bardzo opłacalna opcja!

Jeżeli tak zdecydujesz, powinieneś zgłosić do Urzędu Skarbowego druk VAT-R. Bez tego zgłoszenia żadne odliczenia nie będą możliwe!

Pobierz i wypełnij jedyny dopuszczalny, oficjalny wzór VAT R

Urząd Skarbowy rejestruje podatnika VAT i potwierdza na druku VAT-5 (powinieneś go otrzymać) jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Już dzisiaj skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy napisz do nas a my pomożemy Ci wypełnić dokument VAT-R.

Jeżeli chcesz byśmy wykonali powyższe czynności za Ciebie – zgłoś się do nas!

Telefon: 665-323-585

Mail: biuro@ifksiegowosc.com

Bezpłatne leki dla wszystkich (75+)

Zmiany, które wprowadziła ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 652), doprowadziły do nowo obowiązujących przepisów od 12 czerwca b.r.

Osoby, które ukończyły 75. rok życia uzyskały prawo do bezpłatnego nabycia niektórych leków, a także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Pierwsza lista bezpłatnych środków ma być ustalona nie później niż do 1 września 2016 r. i nie będzie to jej ostateczna wersja, albowiem będzie się ona rozszerzać o kolejne medykamenty.

Będą to leki i wyroby medyczne przepisywane na receptę przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Bezpłatne konto dla wszystkich

Rząd pracuje nad wprowadzeniem darmowego ( co do zasady ) konta bankowego dla wszystkich. Wprowadzenie to ma na celu doprowadzenie do bezgotówkowego obrotu, ponieważ Polska odbiega od tego rodzaju transakcji od innych krajów oraz do wykluczenia finansowego osób starszych.

Konto miałoby być podstawowym , prostym w obsłudze rachunkiem płatniczym. Co do zasady, prowadzenie takiego konta miałoby być nieodpłatne, ale w ramach limitu można byłoby dokonywać do 10 zleceń polecenia przelewu miesięcznie ( w tym stałych poleceń ). Polecenia powyżej limitu opłacałby konsument.

W myśl projektu, „wszyscy dostawcy usług płatniczych świadczący usługi prowadzenia rachunku płatniczego będą oferować jasną, szybką i bezpieczną procedurę przenoszenia rachunków płatniczych oraz usług powiązanych z tymi rachunkami”.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Jakie zmiany szykują się w podatkach od 2018 roku?

Od niedawna rząd szykuje reformę podatku PIT. W jego miejsce miałby wejść nowy podatek, który skupiałby w sobie obecny podatek PIT, składki ZUS oraz NFZ. Nowy podatek ma być progresywny, a stawka będzie rosła wraz z dochodami. Nowy rodzaj podatku miałby obowiązywać od 2018 roku.

Jeśli chodzi o ulgi, np. na dzieci, wprowadzenie nowego podatku nie będzie wymagało konieczności ich likwidacji – zapewnił minister finansów Paweł Szałamacha.

Zmiana ma być neutralna, jeśli chodzi o dochody państwa. Chodzi jedynie o skupienie wszystkich płatności na poczet ZUS czy Urzędu Skarbowego w jedną płatność, aby w gospodarce nie było wykonywanych milion operacji rachunkowych, które nie mają uzasadnienia. W związku z tym ciężar dla przedsiębiorców, płatników będzie znacznie niższy.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Przepisy o wynagradzaniu od 1 stycznia 2017 r.

Jak już wspominaliśmy, od 1 stycznia będzie obowiązywać nowa stawka godzinowa – minimum 12,00 złotych brutto. Kwota ta będzie podlegała waloryzacji o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku. Minimalna stawka dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Nowelizacja została wprowadzona w związku z nadużywaniem umów cywilnoprawnych – umów zlecenie, o dzieło, samozatrudnienie .

Nowe przepisy likwidują też zróżnicowanie wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Obecnie pracownik w pierwszym roku pracy musi otrzymać co najmniej 80 % płacy minimalnej.

Po zmianach, wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości.

Odnośnie dodatku za pracę w nocy – obecnie dodatek ten jest brany pod uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Oznacza to, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej traktowane w porównaniu z otrzymującymi pensję wyższą niż płaca minimalna.

Po nowelizacji dodatek ten nie miałby być uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie

Ponadto, jak podaje serwis www.inforrb.pl, „osoba zatrudniona na postawie umowy cywilnoprawnej nie będzie mogła zrzec się prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść go na inną osobę. Ma to chronić zleceniobiorcę przed próbami omijania tej regulacji przez zleceniodawcę. Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma być wypłacane w formie pieniężnej. Rozwiązanie takie ma zapobiegać nadużyciom ze strony zleceniodawcy, który może nakłaniać zleceniobiorcę, aby wynagrodzenie przyjął np. w formie towarów produkowanych przez firmę.”

W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej czas pracy musi być ustalony między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Kiedy zabraknie takich ustaleń zleceniobiorca będzie przekazywał zleceniodawcy informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. W propozycji znalazły się przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!