Lipiec 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Piątek… ;)

I tym humorystycznym akcentem kończymy dzisiejszy dzień…

U nas jutro Kancelaria czynna w godzinach od 9:00 do 13:00 ale już teraz życzymy wszystkim miłego weekendu ;)

Pozdrawiamy,

zespół I&F

Jednolity podatek od 2018 roku. Zniknie PIT, składki na ZUS i NFZ…

Małe firmy zostaną zwolnione z comiesięcznej ryczałtowej opłaty na rzecz ZUS. Te zmiany spowodują, że kilkaset tysięcy małych przedsiębiorców wreszcie zacznie pracować nie na urzędników, a na siebie i swoje rodziny.

Według obecnie obowiązującego prawa każdy prowadzący działalność gospodarczą musi miesięcznie płacić 1121 – złotową składkę na rzecz ZUS. Płaci ją zarówno ten, który osiąga dochody w wysokości 20 tys. miesięcznie, jak ten, który zarabia 1000 zł. oraz ten, który w danym miesiącu osiągnął stratę. Mimo zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców uwag co do absurdalności tych przepisów, przez ostatnie 17 lat funkcjonowały bez większych zmian. W ich konsekwencji tysiące osób rezygnuje każdego roku z założenia działalności gospodarczej ewentualnie wybiera szarą strefę – nie płaci ani podatków ani składki ZUS.
Według raportu NIK w szarej strefie pracuje obecnie ponad 700 tys. osób. W roku 2005 wprowadzono co prawda ulgowy ZUS, czyli obniżoną stawkę składki przez pierwsze 2 lata działalności, ale okazało się, że jest to wciąż zbyt wysoka kwota. Bardzo wiele firm likwidowało działalność właśnie po 2 latach.
Według informacji z Ministerstwa Rozwoju, projekt ryczałtowego ZUS dołączony został do tzw. Planu Morawieckiego.
Pierwszy pomysł likwidacji ryczałtowego ZUS dla firm, które osiągają najmniejsze dochody, opracował Parlamentarny Zespół na rzecz wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego pod kierunkiem posła Adama Abramowicza. Zakładał on, że firmy osiągające dochody miesięczne poniżej 2500 zł. zwolnione będą z opłacania ZUS i podatku dochodowego. W to miejsce płaciłyby 15% podatku od przychodów.
Na chwilę obecną zmieniły się założenia pierwotne wspomnianej koncepcji. Limit miesięczny przychodów zwalniający z ZUS wzrósł do kwoty 5 tysięcy. Każdy przedsiębiorca, który uzyska dochody mniejsze od tej kwoty będzie zwolniony z przymusowego ryczałtu na rzecz ZUS. W jego miejsce miałby opłacać podatek w zmiennej wysokości, zależnej od poziomu przychodów. Zgodnie z najnowszymi założeniami miałby on wynieść 22,5%. Stawka na tym poziomie, zdaniem ekspertów, powoduje płynne przejście między systemem stawki dla najmniejszych przedsiębiorców a systemem zryczałtowanego ZUS dla tych, którzy uzyskują dochody powyżej 5 tysięcy. Jeśli dochód wynosi 5 tys. zł. składka ZUS wynosi ok. 1120 zł, niezależnie czy przedsiębiorca odprowadza ZUS ryczałtowy, czy podatek jednolity wg stawki 22,5%.
Według nowych założeń, proponowany podatek miałby zastąpić nie tylko składki ZUS, ale również podatki PIT i VAT. I tak, jeśli firma zarabia miesięcznie nie więcej niż 5 tys. zł. byłaby zwolniona nie tylko ze składki na ZUS w wysokości 1120 zł, ale również z płacenia podatku dochodowego i VAT. Wszystkie te obciążenia zawarte byłyby w nowej stawce 22.5%. Obecnie, każdy kto ma przychody rzędu 2500 zł musi płacić 1121 zł do ZUS i podatek dochodowy 19%. Oddaje więc ze swoich dochodów 45% zarobków. Po zmianach – będzie to 22,5%, czyli 562 zł. Wszystkie te zmiany ułatwią działalność najmniejszym firmom.
Według opinii ekspertów, na proponowanych zmianach zyskałoby ok. kilkaset tysięcy firm już działających. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele tysięcy podmiotów z tzw. szarej strefy zalegalizowałoby swoją działalność. Wydaje się, że również właściciele dużych firm na zmianach nie powinni stracić, ale to ustalone będzie dopiero, kiedy zostaną przedstawione wszystkie zapowiedziane zmiany.

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się limit transakcji gotówkowych…

Od przyszłego roku rozliczenia między firmami o wartości powyżej 15.000 zł będą możliwe wyłączenie za pośrednictwem rachunku płatniczego. Prezydent podpisał już ustawę o zmianie ustawy o PIT, CIT oraz o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Karą za niedotrzymanie limitu ma być brak możliwości zaliczania wydatku opłaconego gotówką do kosztów uzyskania przychodów.

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy, która zmienia prawo o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych a także przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Wszystko po to, aby – jak wyjaśnia resort – walczyć z tymi, którzy oszukują na podatkach.

Przejście z 15 000 euro na 15 000złotówek…

Sam projekt jest stosunkowo krótki. Do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych wprowadza dodatkowe ograniczenie, dotyczące możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rezultacie przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów płatności dokonanych gotówką, jeśli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (teraz jest to 15 tys. euro).
Ważne jest, że nie chodzi o pojedynczą płatność, ale o całą transakcję. Innymi słowy, jeśli ktoś np. płaci w ratach, to bez względu na wartość jednej płatności, będzie musiał dokonywać jej przelewem na rachunek bankowy, o ile suma wydatków przekroczy 15 tys. zł.

Przy czym w ustawach podatkowych ma być zapisane jedynie odwołanie do przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, konkretnie do art. 22 tego prawa. Tam właśnie – w ust. 1 pkt. 2 – ma znaleźć się zapis, wprowadzający nowy limit.

Zaliczone trzeba będzie odliczyć

Ci, którzy mimo wszystko zaliczą taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów, będą mieli do wyboru albo obniżyć o kwotę takiej płatności gotówkowej koszty działalności, albo – jeśli kosztów nie będą mogli zmniejszyć – będą zwiększać przychody.
Jak wynika z ustawy, ta zasada – zakaz wpisywania wydatków gotówkowych do kosztów lub konieczność korygowania kosztów lub przychodów o kwotę takiego wydatku – ma dotyczyć także sytuacji, w której podatnik nabywa lub wytwarza środki trwałe lub wartości niematerialne lub prawne oraz jeśli płatność została dokonana po zmianie formy opodatkowania na ryczałt. A więc jeśli przedsiębiorca zmienił formę działalności i potem dokonał zbyt dużej płatności gotówkowej, będzie musiał korygować dokumenty podatkowe wstecz – bo za rok podatkowy poprzedzający ten, w którym zmienił formę opodatkowania. Z kolei osoba, która zlikwidowała firmę, będzie musiała korygować dokumenty z roku, w którym do likwidacji doszło.

Nowe przepisy mają być stosowane od 1 stycznia 2017 r. Przy czym nie objęłyby płatności, wynikających z transakcji zawartych przed wejściem w życie ustawy. A więc po 1 stycznia przyszłego roku nadal można by dokonać płatności gotówką, o ile byłaby to zapłata związana z umową zawartą w roku bieżącym.

Resort finansów nie kryje, że cała operacja ma mu ułatwić walkę z osobami, które oszukują na podatkach. Jak czytamy w uzasadnieniu, wg MF przedsiębiorcy zazwyczaj – choćby ze względów bezpieczeństwa – nawet mniejszych niż stosowane obecnie 15 tys. euro płatności dokonują za pośrednictwem rachunku bankowego. „Faktury gotówkowe opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych są na ogół w praktyce dokumentem dotyczącym transakcji, która nie miała de facto miejsca” – napisali urzędnicy w uzasadnieniu.

Podatki 2017: Pełna księgowość dla mniejszej liczby podatników…

Roczny limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), zostanie podwyższony do 2 mln euro – wynika z projektu przygotowanego w resorcie rozwoju. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem 2017 r.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, obowiązki związane z księgowością są dla przedsiębiorców jednym z największych obciążeń.
Aktualnie limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, wynosi 1,2 mln euro i nie był waloryzowany od 2008 r. Po przekroczeniu tego progu podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości.
W projekcie zaproponowano podwyższenie limitu przychodów, do którego podatnik podatku dochodowego PIT może prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z obecnych 1,2 do 2 mln euro.
„Podwyższenie progu ułatwi wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców oraz pozwoli na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej (koszty prowadzenia pełnej księgowości są ok. 5-krotnie wyższe niż koszt prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 1 lipca 2016 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.


Żródło: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/podatki_2017_pelna_ksiegowosc_dla_mniejszej_liczby_podatnikow-a_21150.htm

Zmiany w zasadach rejestracji samochodów w 2017 r.

Rząd planuje wprowadzić nowe przepisy pozwalające na rejestrację wielu samochodów na jeden numer i jeden dokument. Taki „profesjonalny dowód rejestracyjny” ma ułatwić życie m.in. producentom samochodów, którzy muszą przetestować swoje auta, a także sprzedawcom aut. Obecnie muszą bowiem oni każdy pojazd rejestrować oddzielnie. Zmiany mają wejść w życie po 12 miesiącach od publikacji nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

 

Jak będzie się to przekładać w praktyce? :) Jakoś sobie nie wyobrażamy…

Zmiany w administracji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.

Sejm odroczył, tym razem do 1 stycznia 2017 r., wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej. Do tego czasu, jak zapowiada Ministerstwo Finansów, ma zostać powołana Krajowa Administracja Skarbowa, zatem odroczona ustawa nie będzie potrzebna.

Za uchwaleniem nowelizacji „ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw” w dniu 10 czerwca głosowało 288 posłów, 124 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o administracji podatkowej miała pierwotnie wejść w życie 1 stycznia 2016 r., ale w grudniu zeszłego roku Sejm zmienił ten termin na 1 lipca br.

Inicjatorzy noweli (posłowie PiS) wskazali w jego uzasadnieniu, że celem ustawy o administracji podatkowej jest m.in. usprawnienie i poprawa jej funkcjonowania. Niemniej, zauważyli, obecnie trwają prace nad przygotowaniem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Planowana ustawa o KAS uwzględnia niektóre rozwiązania zawarte w ustawie o administracji podatkowej, jednak jest znacznie szersza – przewiduje kompleksowe zmiany dotyczące administracji podległej ministrowi finansów.

Podczas pierwszego czytania Wojciech Murdzek (PiS) poinformował, że przepisy ustawy o KAS mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. „To sprawiłoby, że obowiązujące przepisy (o administracji podatkowej – PAP) miałyby czas życia kilku miesięcy i nie ma to po prostu sensu. Powodowałoby to jedynie zamieszanie. Stąd propozycja ustawy, która zakłada, że dzień 1 lipca zostanie zmieniony na 1 stycznia 2017 r.” – mówił.

Także wiceminister finansów Marian Banaś ocenił, że proponowana w projekcie zmiana „jest jak najbardziej potrzebna”. Dodał, że ustawa o KAS zakłada konsolidację jednostek administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. „Stąd nie znajduje uzasadnienia wprowadzanie w życie zmian przewidzianych w ustawie o administracji podatkowej na okres pół roku” – podkreślił.

Zaznaczył, że przewidziana w poselskim projekcie zmiana terminu zapewni stabilne funkcjonowanie urzędów i izb skarbowych bez konieczności przeprowadzania pospiesznych reform, które mogłyby negatywnie odbić się na ich działaniu.

Innego zdania był Janusz Cichoń (PO), który wnosił – bezskutecznie – o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Cichoń przypomniał, że już raz Sejm odłożył na pół roku termin wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej, bowiem w tym czasie miała powstać ustawa o KAS. Podkreślał, że ustawa o administracji podatkowej została przyjęta przez Sejm poprzedniej kadencji przy pełnym poparciu PiS, a przewidziane w niej zmiany zakładają też mechanizmy wsparcia podatników w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Dlatego, zdaniem Cichonia, nie należy odsuwać jej wejścia w życie.

Przewodniczący komisji Jacek Sasin (PiS) poinformował, że projekt ustawy o KAS jest gotowy (złożyli go w ostatnich dniach w Sejmie posłowie PiS); wyraził nadzieję, że będzie procedowany na następnym posiedzeniu Sejmu. (PAP)


Żródło:

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/742915,Zmiany-w-administracji-podatkowej-od-1-stycznia-2017-r.html

 

http://www.zajawkowo.pl/film/11691/dziewczynka-nie-ma-sily-sprzatac/

To tak na miłą niedzielę kochani ;)

Po chwilowej nieobceności dla poprawy humorku wrzucamy filmik z naszą faworytką wśród najmłodszych – Amelką ;)

Zachęcamy do oglądania ;) Mała jak nic poradzi sobie w życiu! ;)

 

http://www.zajawkowo.pl/film/11691/dziewczynka-nie-ma-sily-sprzatac/

Podatek od handlu

Od 1 września obowiązywać będzie podatek od handlu.

Wprowadzono dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej:

– 8% od przychodu między 17 a 170 mln zł miesięcznie,

– 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Kwota wolna od podatku w skali roku będzie wynosić 204 mln zł.

Przedmiot sprzedaży:

– przychód netto ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

– w podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców,

– nie przewiduje się opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez Internet.

 

I&F

 


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Jak rozpatrywane są wnioski Rodzina 500 plus złożone po 1 lipca?

W przypadku wniosków złożonych do 1 lipca osoby z pozytywną odpowiedzią otrzymają wyrównanie od kwietnia.

Co w przypadku wniosków złożonych po 1 lipca?

Po 1 lipca każdy złożony wniosek rozpatrywany będzie w obrębie miesiąca jego złożenia. Jeśli wniosek zostanie złożony przed 10. dniem danego miesiąca wtedy pieniądze otrzymamy do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek złożymy po 10. dniu miesiąca wtedy świadczenie trafi do nas końca kolejnego miesiąca, ale z wyrównaniem za miesiąc w którym złożymy wniosek.

 

Jak złożyć wniosek?

  1. Internetowo poprzez:

– bankowość elektroniczną,

– PUE ZUS,

– portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia,

– ePUAP.

  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  2. Osobiście w gminie.

 

W przypadku błędnie złożonych wniosków do 1 lipca mamy szansę na otrzymanie świadczenia z wyrównaniem od kwietnia, jeśli dokonamy poprawy błędów w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o zaistnieniu błędów.

Świadczenie jest przyznawane od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach będzie przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego roku. Wnioski w kolejnych latach, począwszy od 2017 r., będzie można składać od 1 sierpnia.

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!