Archiwa: Inne - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

KTO NIE BĘDZIE MÓGŁ PROWADZIĆ KPIR W 2015 ROKU? MY JUŻ WIEMY…

Jest już znany limit przekroczenia, który powoduje konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych – pełnej księgowości.
Limit ten wynosi: 5 010 600 zł.

Oznacza to że wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody za rok 2014 wyniosły co najmniej kwotę w wysokości 5 010 600 zł nie będą mogły w roku 2015 rozliczać się na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów…

Kwota ta wynika z ustawy o rachunkowości i wynosi 1 200 000 EURO.

Wielkość wyrażoną w EURO przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.
1 200 000 euro × 4,1755 zł/euro (kurs obowiązujący w dniu 30 września 2014r.), co daje kwotę 5 010 600 zł.

 

Pamiętaj, że jeżeli jesteś podatnikiem VAT (podatku od towarów i usług) przychodem jest wartość netto (czyli bez podatku VAT).

Podstawa prawna

Art. 14; art. 24a ust. 4; art. 24a ust. 6  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Nowa strona kancelarii I&F

Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje o Firmie oraz ofercie, spotkają się z Państwa uznaniem.

Dysponujemy dużym doświadczeniem w księgowości i sprawach podatkowych.

Read more

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!