10 maja 2017 Iga F.

Które firmy muszą wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny do 1 lipca 2018 r.

Do wysyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolne począwszy od 1 lipca 2016 r. zobligowane będą duże przedsiębiorstwa, natomiast małe i średnie firmy dopiero od 1 lipca 2018 r. Przy czym, już obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą rozwiązania wymagane nowymi przepisami wprowadzać w swoich programach finansowo-księgowych.

Mali i średni przedsiębiorcy będą musieli już od 1 stycznia 2017 roku co miesiąc przesyłać dane z ewidencjVAT w strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Natomiast mikro-przedsiębiorcy będą mieli taki obowiązek od 1 stycznia 2018 r. Tak zadecydował w piątek 13 maja 2016 r. Sejm.

Podstawa prawna Jednolitego Pliku Kontrolnego

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zakłada ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Ta nowa metoda kontroli skarbowych będzie zobowiązywała przedsiębiorców do przekazywania danych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy będzie mógł żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (strukturze JPK), wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Pozyskane przez organy podatkowe dane księgowe w postaci JPK zostaną następnie poddane analizie przy użyciu specjalnego oprogramowania komputerowego. Urzędnicy skarbowi będą mogli w krótkim czasie przeprowadzić szereg testów weryfikujących spójność, dokładność oraz kompletność ksiąg, ewidencji i deklaracji. Kontrole rozliczeń przy użyciu JPK będą przeprowadzane w ramach postępowań podatkowych, a także w przypadku wszelkich kontroli podatkowych czy skarbowych.

Struktury logiczne JPK

Ostateczna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów w marcu 2016, w postaci siedmiu struktur logicznych. Struktury te są następujące:

– Księgi rachunkowe – JPK_KR

– Wyciąg bankowy – JPK_WB

– Magazyn – JPK_MAG

– Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

– Faktury VAT – JPK_FA

– Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

– Ewidencja przychodów – JPK_EWP

Resort finansów udostępnił powyższe struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych (o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) na swojej stronie internetowej.

Duże przedsiębiorstwa od 1 lipa 2016 r.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązek przedstawiania do kontroli danych w formacie JPK będzie dotyczył dużych firm, czyli firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub wypracowujących powyżej 50 mln euro obrotu rocznie.

Do tego czasu duże przedsiębiorstwa muszą zaimplementować do swoich programów finansowo-księgowych i handlowych struktury JPK, ponieważ organ podatkowy może zażądać od nich danych w tej postaci już w lipcu.

 


Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/jednolity-plik-kontrolny/741823,Ktore-firmy-musza-wdrozyc-Jednolity-Plik-Kontrolny-do-1-lipca-2018-r.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!