25 maja 2017 Iga F.

Od stycznia tylko jeden przelew do ZUS

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która pozwala na opłacanie składek przekazywanych do ZUS-u na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej.

Przypomnijmy, iż zmienione przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakładają na ZUS obowiązek wygenerowania indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego przedsiębiorcy w Polsce.

Dotychczas, wszyscy płatnicy składek przelewali daniny na rzecz ZUS na ten sam numer konta. Wiązało się to z koniecznością skrupulatnego identyfikowania takich przelewów przez ZUS, co dla przedsiębiorców oznaczało z kolei obowiązek oznaczania przelewów przypisanymi do konkretnej firmy identyfikatorami. Do końca tego roku każda polska firma otrzyma jednak swój indywidualny numer rachunku przeznaczonego do przelewów na rzecz ZUS. Jakiekolwiek pomyłki w przelewach zostaną więc całkowicie wyeliminowane.

Uproszczenie kwestii przelewów polegać będzie również na tym, iż przy płatności składek, zlikwidowany zostanie podział na odrębne fundusze. Do tej pory każda firma dokonywała co miesiąc trzech, a w niektórych przypadkach, nawet czterech oddzielnych przelewów. Oddzielnymi przelewami opłacane były bowiem składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ten absurdalny system czterech oddzielnych przelewów do tej samej instytucji ulegnie likwidacji wraz z końcem tego roku.

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie zobowiązania na rzecz ZUS regulowane będą jednym zbiorczym przelewem kierowanym na indywidualny rachunek płatnika. Od tej pory, to na ZUS-ie spoczywać będzie obowiązek rozdzielenia tej płatności na poszczególne fundusze.

Nowelizacja wprowadza również istotne usprawnienia w kwestii wydawania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami. Zaświadczenie takie będzie można uzyskać drogą elektroniczną i po prostu samemu wydrukować. Ustawa nakłada na wszelkie instytucje (w tym banki) obowiązek honorowania wydruków takich zaświadczeń, bez konieczności uzyskiwania papierowych dokumentów z ZUS.

W noweli wprowadzono też zmiany zaproponowane w poselskim projekcie, który dotyczył uchylenia przepisów o obowiązkowej opłacie dodatkowej nakładanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli płatnik spóźni się z opłaceniem składki. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowana przez Barbarę Bartuś (PiS) wykreśliła z ustawy zapisy jednego z artykułów, który dotyczy nakładania takich opłat przez ZUS. Według niej przepisy obligujące Zakład do nakładania opłaty dodatkowej są niepotrzebne, bo pomimo zawartego w ustawie wyłączenia sytuacji, w której opłata nie przekracza 2 zł, jest bardzo wiele przypadków, w których same koszty przesyłki przekraczają jej wartość.

W ustawie pozostały zasady naliczania odsetek przekazywanych do OFE na rachunek ubezpieczonego, jeśli opóźnienie w przekazaniu składek leżało po stronie ZUS.


http://zus.pox.pl/zus/od-stycznia-tylko-jeden-przelew-do-zus.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!