21 lutego 2017 Iga F.

Zmiany w umowach tymczasowych w 2017 r.

Umowy o pracę tymczasową są jednymi z najpopularniejszych na rynku pracy. Ministerstwo przygotowało odnośnie nich duże zmiany, którymi zajmie się na najbliższym posiedzeniu Sejm. Miałyby one wejść w życie w czerwcu tego roku.

Umowa o pracę tymczasową cieszy się dużą popularności chociażby z powodu swojej elastyczności oraz mniejszych obciążeń finansowych w porównaniu z tradycyjnym etatem. Na rynku coraz więcej firm korzysta z tego rodzaju zatrudnienia, co wpływa nie tylko na rozwój rynku pracy tymczasowej, ale również rodzi nadużycia.

W celu podniesienia standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników, ministerstwo pochyliło się nad nowelizacją Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Czas trwania umowy – niby taki sam, a jednak… zmiany

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czas pracy pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć łącznie18 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Aby ominąć przepisy, ten sam pracownik nadal zasilał kadry tego samego pracodawcy, ale już z ramienia innej agencji tymczasowej.

Nowelizacja nadal pozostawi maksymalny 18-miesięczny czas zatrudnienia, ale będzie uniemożliwiała obejście przepisów za pomocą zmiany agencji. Zatem pracodawca użytkownik, niezależnie od tego, czy pracownik tymczasowy jest kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy też z kilku agencji pracy tymczasowej, nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego ponad limity wykonywania pracy tymczasowej.

Limit 18 miesięcy będzie liczony łącznie dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Wynagrodzenie za urlop

Obecnie wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego oblicza się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Takie obliczenia nie tylko utrudniają ustalenie należności z tytułu urlopu, ale i powodują duże zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia za urlop w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na podstawie Kodeksu pracy.

Proponuje się, aby wynagrodzenie za urlop było obliczane w oparciu o wynagrodzenie wypłacane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami umowa o pracę tymczasową kobiety w ciąży rozwiązuje się z okresem, na który została zawarta. W nowelizacji proponuje się, by w przypadku tych umów obowiązywały przepisy Kodeksu pracy mówiące o obowiązku przedłużenia umowy. W związku z czym, po zmianach, umowa, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, byłaby przedłużana do dnia porodu, a pracownica otrzymywałaby prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Obowiązywałby również przepis Kodeksu pracy zobowiązujący do skrócenia czasu pracy pracownicy w ciąży, przeniesienia jej do innej pracy lub w przypadku braku takiej możliwości, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Proponowane zmiany mają wejść w życie w czerwcu tego roku.


 

źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca_tymczasowa/752592,Zmiany-w-umowach-tymczasowych-w-2017-r.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!